27-01-04

49 - Veel kindjes, stemmen, Joos en het Vlaams Blok


In de reeks onconventionele verfrissend oncorrecte uitspraken die Kardinaal Joos via P-Magazine en de media onlangs deed was de bedenking over het democratisch proces wel de meest interessante. Een verantwoordelijke familievader met 7 kinderen zou volgens hem meer gewicht moeten krijgen in het stemhokje dan een "snotneus van 18 zonder verantwoordelijkheid".
Het Vlaams Blok pikte hierop in met eenzelfde bedenking, een stem van een huisvader/moeder moet meer doorwegen.
Que?

"Democratie" is een algemene term waaronder de primauteit van het "Volk" wordt verstaan bij de politiek-maatschappelijke ordening. Dus niet God (theocratie), de Koning en de adel (aristocratie), of een select groepje beterweters (oligarchie, tyrannie).
Je had het systeem al eerder in de geschiedenis (het Oude Griekenland bvb.) en het werd langzaam gemeengoed in het Westen na de Amerikaanse (1776) en Franse (1789) Revolutie.

Hoe die democratie wordt ingevuld is een andere zaak. Directe democratie (overleg in volksraden en sovjets) of representatieve (parlementaire) democratie waarbij het "Volk" zijn macht tijdelijk afdraagt aan gemandateerden via periodieke verkiezingen.
In Belgie hebben we altijd dat laatste systeem gehad. Eerst het meervoudig (stemmen alleen voor wie belastingen betaalt, a rato van het bedrag - cijnskiesrecht), dan het meervoudig algemeen stemrecht (iedereen mag stemmen, maar elk huis dat je bezat gaf je recht op 1 stem meer, of zoiets), dan het algemeen enkelvoudig stemrecht (1 man 1 stem), en tenslotte ook het vrouwenstemrecht (1 man/vrouw, 1 stem).

Kardinaal Joos en nu ook het Vlaams Blok rakelen de discussie van de "gewogen" stem weer op. In feite doet het zgn. migrantenstemrecht (dat in feite vreemdelingenstemrecht is) dat ook. De migrantenstemrechters willen impliciet terug naar een soort cijnskiesrecht waarbij niet de nationaliteit maar ook het betalen van belastingen deelname aan verkiezingen legitimeert. Om dat allemaal "ondemocratisch" te noemen is twee bruggen te ver. Het gaat gewoon om een verfijning van de representatieve democratie zoals we die nu kennen, en die zeker geen wet van Meden en Perzen is.
Hetzelfde geldt voor de voorstanders van directe democratie en bindende referenda. Het is niet omdat die het huidig systeem in vraag stellen of willen verfijnen dat die meteen "ondemocratisch" zijn.

Iets anders is of een "gewogen" dus meervoudige stem zich uitsluitend moet baseren op het kindertal. Waarom ook geen bezit, of de hoegrootheid van de betaalde belastingen? De alles-gratis absurditeiten van Stevaert vinden deels hun oorsprong in het feit dat mensen die weinig of geen belasting betalen nu voornamelijk bepalen wat er gebeurt met het geld van diegenen die dat wel doen.
Het is allemaal een delicate evenwichtsoefening, want als je het cijnskiesrecht doortrekt gaat je systeem trekken van een plutocratie vertonen (macht door geld).

Foto: kinderen in de rijstterassen van Banau, N Luzon, Filipijnen. De helft van de Filipijnse bevolking is onder de 25 jaar. Hoeveel stemmen zou dit opleveren?

13:45 Gepost door VH | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

proficiat Chapeau voor uw duidelijke analyse

Gepost door: Jan | 10-02-04

Mailadres werkt niet .. .. nee dat niet, dat andere ;-)) Ik kreeg vrijwel onmiddelijk mijn bericht terug.

Gepost door: Flex Flint | 22-02-04

De commentaren zijn gesloten.