29-12-04

68 - De echte Nazi's in België


De Raad van State heeft het beroep tegen de rondzendbrieven van de gewezen ministers Leo Peeters (SP.A) en Luc Martens (CD&V) verworpen. Volgens die rondzendbrief moeten Franstaligen in de faciliteitengemeenten steeds weer een vertaling vragen van de Nederlandstalige documenten die ze ontvangen. Tot 1997 dienden ze dat slechts een keer te doen. Zie VRT-nieuws.

"Vlaams" parlementslid Christian Van Eycken van de Union des Francophones (UF) en burgemeester van de faciliteiten-gemeente Linkebeek ("Député au Conseil régional flamand, bourgmestre de Linkebeek, chef de groupe, zie hier) vindt deze uitspraak van de Raad van State "schandalig", in een interview met Radio 1 (overigens in heel goed Nederlands).
Volgens Van Eycken heeft de Raad Van State "een puur politieke, geen wettelijke uitspraak" gedaan, en zal hij er zich niet bij neerleggen. Hij zal m.a.w. de omzendbrief niet toepassen.

Heerlijk toch die Franstaligen in dit landje. De veroordeling van Het Vlaams Blok als racistische partij wordt in cassatie bevestigd. De Franstaligen juichen dit toe als een overwinning van de rechtsstaat, het Vlaams Blok noemt dit een "politieke uitspraak". Begrijpelijk, zowel van het Vlaams Blok als van de Franstaligen. Maar er is een klein verschil.
Het Vlaams Blok legt zich bij de uitspraak neer bij de uitspraak en transformeert zich tot het Vlaams Belang als nieuwe partij. De Franstaligen leggen de uitspraak naast zich neer, ridiculiseren één van de hoogste rechtsorganen in hun beloved België, en stappen in de (waarschijnlijk gedoogde) illegaliteit.

Willen de echte Nazi's nu opstaan?

Link: Persmededeling van het FDF.

Foto: (klikken om te vergroten) - Leo Peeters (R) en Christian Van Eycken (L).

10:53 Gepost door VH | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

68 - De echte Nazi's in België Dit schreef ik aan onze Franstaligen van de Rand, die op dezelfde item reageerden in Usenet message ID <41D3D3E2.63E3715D@tiscali.be>(origineel in 't Frans onderaan):

De Franstaligen hebben in 1932 de tweetaligheid van geheel het land verworpen en de Vlamingen na de oorlog.

Was men toen intelligenter geweest, had men van iedere Belg die het middelbaar onderwijs verliet, een zo perfect mogelijke tweetalige gemaakt: we hadden dan die taalproblemen niet gehad, en de bevolking in 't algemeen was intelligenter geweest dan vandaag.

Innige deelneming in uw smarten: want ik beklaag jullie, Brabanders, zowel Vlamingen als Franstaligen. Want de bekrompenheid van de geesten werd in beide taalgemeenschappen eens te meer aan het daglicht blootgesteld.

==============================================
En 1932 les Francophones ont refusé le bilinguisme pour tout le pays, les Flamands le refusent depuis après la guerre.

Si on avait été de part et d'autre plus intelligent on aurait fait de tout Belge sortant du secondaire un bilingue le plus parfait possible : nous n'aurions pas eu de problèmes linguistiques, et la population aurait été dans son ensemble plus intelligente qu'aujourdhui.

Sincères condoléances: car je vous plains dans le Brabant, tant les Francophones que les Flamands. Car l'étroitesse d'esprit dans les deux communautés linguistiques y éclate une fois de plus au grand jour.
===
Gepost door: Fustigator | 30-12-04

De commentaren zijn gesloten.