30-01-05

79 - Evolutieleer voor dummies


Weinig mensen hebben de gave om iets ingewikkelds op een heldere, eenvoudige, begrijpelijke èn correcte manier voor te stellen. Zo'n man is Koen Robeys, die VH van sommige virtuele fora "kent", en die zijn al te grote bescheidenheid ruimschoots goedmaakt met zijn kwaliteit.
Het volgende pareltje is een commentaarstukje dat van LVB.net werd gered, en VH neemt het gewoon over. Noem het bewondering, of luiheid.
_______________________________________

Gelukkig is de evolutietheorie een erg gemakkelijk te begrijpen theorie, zodat iedereen kan te weten komen wat die eigenlijk zegt. Om meteen de conclusie te verklappen: evolutietheorie is *niet* iets dat je moet "geloven" of "aannemen", omdat evolutietheorie iets is dat je kan *weten*.

Kijk even mee:

1. Als je even om je heen kijkt kan je *zien* dat geen twee individuen van een populatie perfecte copieën zijn van elkaar. ("variatie")
2. Als je even om je heen kijkt kan je *zien* dat veel kenmerken van individuen erfelijk zijn. ("erfelijkheid")
3. Als je even om je heen kijkt kan je *zien* dat niet alle individuen nakomelingen krijgen. ("selectie")

So far, so good? Dat is fijn, want daarmee is 90% van het werk gedaan! Immers, als de kenmerken van de individuen verschillen, en als ze niet allemaal evenveel nakomelingen krijgen; dan is het toch niet gewaagd te concluderen dat die verschillen in kenmerken een impact (kunnen) hebben op de kans dat een individu nakomelingen heeft, wel? (Of zou een blind konijn echt evenveel nakomelingen hebben als een konijn met uitstekende ogen?)

Wel, beschouw dan nu een kenmerk waarvan de variatie inderdaad een effect heeft op de kans op nakomelingschap EN dat bovendien erfelijk is. Als het kenmerk op een *gunstige* manier variëert, dan moet dat leiden tot meer nakomelingen dan wanneer het kenmerk variëert op een *ongunstige manier. (Immers, konijnen met *betere* ogen leven langer dan konijnen met *slechtere* ogen, en omdat konijnen kweken gelijk de konijnen hebben de eersten meer nakomelingen.)

En aangezien we een kenmerk beschouwden dat ook nog *erfelijk* was, hebben in de volgende generatie meer individuen dat gunstig gevariëerde kenmerk; bijvoorbeeld: betere ogen.

En natuurlijk variëren ook in die nieuwe generatie, waarin het gunstige gevariëerde kenmerk meer voorkomt, wéér alle kenmerken - vermits geen twee individuen een perfecte copie zijn - en er zullen wéér enkele van die variaties bijzijn die een gunstige impact hebben, en dus zullen die wéér (als ze erfelijk zijn) meer in de volgende generaties voorkomen...

Enzovoort.

En dat is alles! Variatie, erfelijkheid en selectie, en verder de logische conclusie die daaruit voortvloeit, inclusief het feit dat variatie cumulatief is. Nieuwe gunstige variatie komt niet "zomaar toevallig" terecht bij individuen die al andere gunstige variatie bezitten, maar omdat individuen die die "andere gunstige variatie" niet bezitten er al niet meer bij zijn.

Dat is logisch waterdicht, en toen het principe ("natuurlijke selectie", Darwin, The Origin of Species, 1859, hoofdstuk 4) gepubliceerd werd, was het een echte sensatie.

Omdat het *logisch* waterdicht is, is het een *theorie*. Is het ook wat er in de *practijk* is gebeurd?

Eerst een vooral kan je je voor jezelf afvragen wat er zoal in de realiteit moet gebeuren opdat het mechanisme zoals beschreven zich *niet* zou afspelen. Aangezien over alles wat ik hierboven heb geschreven al 150 jaar quasi consensus bestaat, lijkt dit punt me wel het beste punt om kritieken te bedenken. Als het je lukt... ik *garandeer* onmiddellijke wereldberoemdheid, ja, ik *garandeer* de Nobelprijs!

Dus: wat zou bij variatie van erfelijke kenmerken die een impact hebben op de kans op nakomelingschap, kunnen verhinderen dat met het verstrijken van de generaties de gunstige variaties meer en meer in de populatie voorkomen?

Wereldberoemdheid, Nobelprijzen... ik neem er geen woord van terug!

Maar desondanks zijn wetenschappers een stelletje kritische en sceptische zuurpruimen, en dus vonden ze theoretische waterdichtheid en onweerlegbaarheid niet goed genoeg. Was het eigenlijk meer dan zomaar een "theorie"?

En ze stelden kritieken op die de vorm hebben van "ALS de theorie waar is, DAN moet noodzakelijk [zus en zo]".

Bijvoorbeeld: ALS de theorie waar is, DAN moet de aarde noodzakelijk veel ouder zijn dan wij (in 1859) denken.

(Dat is het "falsificatieprincipe", een veelgebruikt criterium om "wetenschap" te onderscheiden van geloof. Om een betekenisvolle uitspraak te zijn moeten er gevallen zijn waarin we toegeven dat onze theorie fout is. Bijvoorbeeld, als de aarde slechts zesduizend jaar oud is, dan is de evolutietheorie zeker fout, wegens te weinig tijd.)

Wel, tot ca. 1920 of zo was dat een probleem voor de theorie, en toen ontdekte men (aan de hand van radioactiviteit) dat de aarde veel ouder was dan altijd gedacht, en de voorspelling (Darwin maakt die in hoofdstuk 9 van The Origin of species) kwam uit.

Nog een voorbeeld. ALS de theorie waar is, DAN moeten er doorheen de tijdperken voorouders van de huidige soorten geleefd hebben, die verschillend waren van hun huidige nakomelingen, EN die meer beginnen te lijken op die huidige nakomelingen naarmate ze in recentere tijdperken leefden.

(Merk op dat dit in lijnrechte contradictie is met het boek Genesis, hoofdstuk 1, dat immers verschillende malen zegt dat elke soort zich voortplant "naar zijn soort". Blijkbaar is deze frontale contradictie één van de redenen waarom de creationisten het zo moeilijk hebben met de theorie.)

Welnu, met het verloop van de tijd doken ook werkelijk fossielen op (of ze waren er al, maar ze konden, bijvoorbeeld in 1800, nog niet gedateerd worden), die inderdaad verschuivende kenmerken vertoonden, en wel meer op vandaag levende organismen leken, naarmate ze zelf in recentere tijdperken hadden geleefd.

Daarmee heeft de theorie een voorspelling gedaan, en waargemaakt, die *zo* spectaculair moeilijk is, dat je tot vandaag mensen zich in allerlei bochten ziet wringen om te ontkennen wat ze zelf met hun eigen ogen kunnen gaan zien, bijvoorbeeld, in het Natuurkundig Museum in Brussel :-)

Om deze, en soortgelijke, redenen, is de evolutietheorie een wetenschappelijke theorie, en geen geloof. Het is iets dat je niet hoeft te *geloven*, omdat het iets is dat je kan *weten*. Het heeft *hetzelfde* wetenschappelijk statuut als, zeg, de relativiteitstheorie, of de quantumfysica, of het "Standaardmodel" van de kosmologie: Het is naar onze beste pogingen, gebaseerd op waarnemingen (variatie, erfelijkheid en selectie) en logisch nadenken, het beste model dat we hebben om het onderzochte onderwerp te beschrijven.

Vergelijk hoe het scheppingsmodel slechts een geloof is. We bekijken, dus, de reeks evoluerende fossielen die de theorie al had voorspeld, en we concluderen dat God ze heeft gemaakt. En als de reeks fossielen nu eens helemaal anders was geweest, en wel zo dat de evolutietheorie absoluut niet klopt? Wel, dan had ze God ze *ook* gemaakt. Dus God is iets dat het altijd gedaan heeft. Hoe de feiten er ook uitzien, en dus totaal los van die feiten, God heeft het altijd gedaan. Het model kan nooit gefalsifiëerd worden, want wat je ook meemaakt, god heeft het altijd zo in elkaar gezet.

En dus is het scheppingsmodel een geloof, en geen wetenschap. Terwijl voor de evolutietheorie *moet* voldaan zijn aan bepaalde feiten, en anders is de theorie gefalsifiëerd. En daarom is de evolutietheorie een wetenschap, en geen geloof.

En daarom mag van mij het scheppingsmodel gerust onderwezen worden in de scholen: maar dan wel in de godsdienstles, en *liefst* als hoofdstuk tussen een aantal andere hoofdstukken "scheppingsmythes van de mensheid". Dus na de scheppingsmythes van de Noormannen met Odin en Thor, maar voor de scheppingsmyhen van de Azteken met Quetzàcoatl.

En daarom mag het van mij *niet* onderwezen worden in de biologieles, alsof het model aanspraken kan maken op een wetenschappelijk statuut. Want dat is niet zo.

© Koen Robeys

Links: (met dank aan Rigoureus in LVB.net)
talkorigins.org (wetenschappelijk onderbouwde en verantwoorde uitleg, mét voetnoten en bronvermelding)
fsteeman (uitleg over creationistische vervalsingen door een bioloog)

Foto: Darwin For Dummies.

15:05 Gepost door VH | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

29-01-05

78 - Le nouveau Voltaire est arrivé


Professor Matthias Storme kreeg donderdagavond van de klassiek-liberale denktank Nova Civitas de Prijs van de Vrijheid 2004. Een verslag hiervan op LVB.net. Enkele bedenkingen.

M.Storme gebruikt Aristoteles' morele paradigma over de "deugd" ("une crête entre deux penchants") eigenlijk in een politieke context. Storme bedoelt het niet zo, maar het is wel symptomatisch voor sommige discussies in de discussiedraad onder LVB.net's item, waar moraal, politiek, wet, voortdurend door mekaar worden gehaald.

Persoonlijke moraal, publieke moraal (vaak ver-engd tot de goede zeden), wet (de staat als scheidsrechter en geweldsmonopolist) en politiek (hoe maakbaar is de cultuur en de economie) zijn gewoon drie aparte dimensies.
Je kan m.a.w. best emotioneel en/of moreel afkerig zijn van neofacisme, homofobie, pedofilie, fundamentalisme, xenofobie, pornografie, collectivisme, (de "scoundrels"¹) en tegelijkertijd het absolute recht voorstaan om resulterende meningen te uiten, èn dergelijke zaken al of niet literair te beschrijven of af te beelden.
Voltaire: "Je déteste ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à ma mort pour que vous ayez le droit de le dire".

In Vlaanderen/België/Nederlands draait deze discussie vooral rond het Vlaams Belang en zgn. "racisme", in landen als de VS (met bvb. de "Hustler" case van Flint) en Canada (het geval Robin Sharpe - die Canada zelfs tot een wetswijziging noopte) vooral rond pornografie. In feite gaat het om hetzelfde, dimensie-overschrijding. Los van het feit dat moraal vaak subjectief is en ieders "scoundrels" vaak anders zijn, draait het in het vrijheidsdebat imho om Recht.

Er bestaat, naast moraal-recht, nog een andere dimensie-overschrijding in deze discussie, en dat is die tussen politiek en recht (in casu het recht op vrij meningsuiting). Als ik Storme goed gelezen heb pleit hij voor het recht op het uiten van discriminerende meningen, en het uiten van het voornemen om in de praktijk te gaan discrimineren. Storme heeft het nergens over discriminerende praktijken zelf.
Volgens het recente vonnis van het arbitragehof (gedeeltelijke vernietiging van de anti-racisme-wet) mag je dus straffeloos beweren tegen het verhuren van huizen aan Marokanen te zijn, beweren dat je zelf nooit verhuurt aan Marokanen, anderen oproepen om hetzelfde te doen - maar als er kan worden bewezen dat je effectief een Marokaan hebt geweigerd - dan pas ben je strafbaar.

Ten eerste, tactisch gezien zijn verordeningen tegen discriminatiepraktijken nutteloos. Ze weerspiegelen een naief geloof in de maakbaarheid van de sociale werkelijkheid. Je kan de absolute vrije meningsuiting (los van de morele en rechtsdimensie) zelfs tactisch verdedigen als uitlaatklep, onder het motto, blaffende honden bijten niet. Een anti-discriminatie of negationisme-wet verandert de meningen en de praktijken niet, hoogstens gaan die ondergronds. De heksenjacht van het CGKR bezorgt geen enkele Marokaan een nieuwe job. De rigide taalwetten hebben niet kunnen verhinderen dat de Brusselse Rand hopeloos verfranst is.

Ten tweede, de staat zelf *doet* aan discriminatie. Het quotum allochtonen bij terwerkstelling in bedrijven is zo'n vorm van "positieve" discriminatie. In de VS heeft het aanleiding gegeven tot een verhit debat.
De staat (als geweldsmonopolist) doet ook aan het opheffen van discriminaties. Nozick, zelfs als anarchist, vindt dat de basistaak van de "minimal state":
"a night-watchman state, which protects only against violence, theft, fraud, and breach of contract, could be legitimate, even without the consent of all those to be governed".
Diefstal ontneemt me mijn basisrecht op eigendom. De staat mag met wetten diefstal strafbaar maken en de dief met geweld (en tegen zijn zin) tot restitutie dwingen en straffen.

Het zgn. homohuwelijk (waarbij Storme advokaat was bij een hogere rechtbank om deze wet onsuccesvol aan te vechten) is een rechtzetting van een discriminatie in de wettelijke praktijk van de staat zelf. Namelijk de ontzegging aan gelijkslachtige partners om een burgerlijk huwelijkscontract aan te gaan onder dezelfde voorwaarden als ongelijkslachtige partners. Als dusdanig behoort het zgn. homohuwelijk tot de basistaken van de minimal state zèlf. Maar tegelijk blijven Storme en Beliën als notoire "homofoben" (?) het absolute recht hebben om deze wet aan te vechten en zelfs hun afkeer en near-religieuze afkeer van homosexualiteit openlijk te belijden.
Net zoals het het recht is van de holebi-federatie om hen een homofobie-prijs uit te reiken.

Uiteindelijk hebben we allemaal onze eigen "scoundrels". Los van het voorwerp van de discussie gaat het betoog van Storme eigenlijk over de _vrijheid_. Storme en Beliën hebben eventueel andere "scoundrels" dan jij of VH, maar dat raakt de kern van hun betoog niet. Een betoog dat mutatis mutandi ook tegen _hun_ veronderstelde (ik weet het niet) religious right beliefs zou kunnen worden gebruikt.

Dat het een morele plicht was om voor het VB te stemmen bij de jongste verkiezingen (sic. Storme) is daarom niet echt een boutade. Imho was het inderdaad een _plicht_, niet moreel maar rechtelijk-politiek. Wat men imho bij Storme moet lezen is niet een pleidooi voor de (veronderstelde) politieke agenda van het VB, maar een pleidooi voor een basisrecht.
Voltaire, "je déteste ce que vous dites, mais ...".

____________________________________
¹ H.L. Mencken, (geciteerd door Paul Belien), de bekendste Amerikaanse journalist van vorige eeuw, zegt:
"The trouble with fighting for human freedom is that one spends most of one's time defending scoundrels. For it is against scoundrels that oppressive laws are first aimed, and oppression must be stopped at the beginning if it is to be stopped at all."

Links:
LVB.net
Matthias Storme
Nova Civitas
Nozick
Voltaire

Foto: M.Storme, ontleend aan LVB.net.

18:08 Gepost door VH | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-01-05

77 - Ondertussen in Myanmar


Geachte heer (VH),

Hartelijk dank voor uw schrijven en mijn excuses voor deze wat late reactie.
Ik ben pas een paar dag terug van een zoveelste reis naar Myanmar.
Myanmar is veel minder getroffen dan zijn buurlanden maar in het zuiden, de streek boven Pucket, zijn er toch ettelijke tientallen slachtoffers en nogal veel schade. Van regeringszijde vraagt men tenten en dekens en die hebben we al kunnen verkrijgen. Verder zijn er ontsmettingsmiddelen voor het drinkwater want nogal wat waterputten zijn bezoedeld door het overstromend water.

We verzamelen speciaal fondsen voor de containerkosten en de aankoop van Chloramine T. Verder gaan we met ons programma van scholenbouw en renovatie gewoon door alsook de installatie van drinkwaterpompen.
Voor de uitrusting van de scholen werken we nu samen met Unicef Myanmar dat schooluitrusting zal leveren. Onze medische activiteiten lopen bijzonder goed en ook op dit terrein zullen we de medewerking kunnen rekenen van de Wereld Gezondheid Organisatie ( WHO) Myanmar. Onze landgenoot Dr Hans Kluge is een van de verantwoordelijken van de WHO aldaar.

Dus alle giften zijn meer dan welkom: ofwel via onze¨Projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting, 1000 Brussel op 000-0000004-04, met referentie L79669 van Steunfonds Myanmar vzw ( indien een fiscaal attest wordt gewenst en vanaf 30 euro), ofwel op onze gewone bankrekening 001-3714486-44 van vzw Steunfonds Myanmar, Korte Heesdonckstraat 54, 9250 Waasmunster, indien geen fiscaal attest nodig is.

Met vriendelijke groeten en dank,

Mevr Yve Callebaut, voorzitter

Foto: (klikken om te vergroten) visserskinderen onder hun hut 's avonds, october 2004, Lugait, Mindanao, Filippijnen.

20:42 Gepost door VH | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

20-01-05

76 - Geeks


Been at the Geek Dinner in Ghent, Belgium, last night january 20-th, 2005. Done that, but didn't get the t-shirt. Who cares. Instead we socialized, and at least VH learned alot. The report can be found at LVB.net, Maarten, and Smetty, and Forret. Sortof cyber-incest, bloggers blogging bloggers.

We got a taste of the strange world of podcasters, and we were paid a drink by the CEO of a well known IT provider and company Bart (CEO of Belgacom Skynet) a remarkable whizkid and genuine geek that founded skynetblogs (it's still the best, VH never gets javascript errors on here). Skynet is around for 10 years, and in the IT world, that sounds as long as an ice age period.
Finally, last but not least, got a pleasant drive home with Bvh.

Technology is fun (we are Geeks, after all) but content is still the winner. May you all offer good and better content, beyond the HTML, js and php stuff. Nice meeting u all! (sorry for those I forgot, I will try to blogroll u).

Let me express my thanks too to the whole world that apparently downloaded my "geeks song". I got 130 Gig on my domain visualhugo in just 5 days, effectively knocking me out of the air for a while. All external media links on this site to visualhugo won't work for a while. Bandwidth, the final frontier. Somebody has to pay for it, and in this case it was me ;-).

Photo: (click to enlarge) didn't know what photo to put on here, so this is just a Photoshop mount based on one of my model stock pictures.

Links (officially endorsed by VH):
Skynetblogs
Typepad
PhotoBlog
diVUS
Scene24
Smetty
Bvh
Bayens.net
Hanoulle.be
Forret.com
TM+
Duoh!
dbz
Uyttendaele.net
I.T.Works
The ego-game...
Gojasper
and the inimitable LVB.net

17:44 Gepost door VH | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-01-05

75 - Speechless


It was already obvious on december 27-th, one day after the tsunami, that it wouldn't stop with just 50,000, or even 100,000. The number is over 200,000 now.

The quake was 9+ in front of the Sumatra coast, the first reports from remote places like Phuket (Thailand) were disastrous. But Phuket has excellent communication facilities. Sumatra, taking the full blow of the disaster, doesn't.

Throughout South-East Asia, millions of poor fishermen and their families live along the coastlines, trying to build a harsh life. In the Philippines for instance, it's the only place they can build their nipa huts without being harassed by landowners. Beaches are state property. Squatting is just one facet of poverty.

They have no communications, no commodities that we take for granted, but yet they live a happy life. Then lightning strikes...

Photo: (click to enlarge) some scenes from a SE-Asia beach near sunset, taken in Lugait, Northern Mindanao, november 2004.

16:31 Gepost door VH | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-01-05

74 - Koninklijke Lijkenpikkerij


Van lijkenpikkerij gesproken. Er werd zaterdagmorgen in Brussel een herdenkingsdienst gehouden voor de 6 vermiste ge-tsunamiseerde Belgen (lees Vlamingen) in Thailand. Fijn zo. Het hele Koningshuis (grijze charismatische ineengestuikte Fabiola incluis) en de halve regerings was er, en ook de Kardinaal in vol zalvend en gewijd ornaat.

Zelfs onze Vlaams-dyslexische (of was het logopedistische) Ardeense Kroonprinses Mathilde vertrok een spier, en poogde geforceerd doch vrij tevergeefs een traan aan haar mooie semi-adelijke kijkers (sois belle et tais toi) te ontwringen. En zelfs Filip de Taaie (haar Schipper ernaast) keek stroever en vooral verdwaasder dan gewoonlijk. Hij had immers des nachts nachtmerriën gehad over separatistische vloedgolven die Zijn Koninkrijk gingen dechireeren.

Dat er zaterdagnacht meer dan het dubbel aantal doden vielen in het dechireerend Vlaams verkeer, dat paste niet zo erg in het schema. Het Schema Reparatie. Filip de Taaie heeft de Belgische Royalty-farce danig gediscrediteerd na een fles wijn te veel in Tsjinai. De Britten doen het iets beter, maar zoveel lolliger. William verscheen op een wild verkleedfeestje in Nazi-outfit, en gelijk heeft hij (hopelijk is hij goed uit de bol gegaan). William heeft *stijl* en *guts*.

Guy Verhofstadt, schaduw van jezelf en je burgermanifesten. Waar bestu bleven? Leen je je tot dit zielige soort adelijke obsolete reparatie? Hoe diep kan je vallen? Een sleutelbeen gebroken, totdaartoe, maar je ziel?
Ik weet het, Di Rupo blaast hete adem in je rug, maar die kan je toch aan? Neen toch? Het Waalse mietje heeft geen poot (en vooral geen centen) om op te staan.

Lijkenpikkerij is het, pure lijken-pikkerij. Als VH de komende maanden wordt gekaapt in Mindanao (de gevechten zijn er weer opgelaaid) en onthoofd wordt in de naam van Allah (His Name be praised) wil hij zeker *geen* krijtwitte krokodille(n)tranen van een bende royale parvenu's zoals onze pathetische Coburgse drama-queens in hun dure smakeloze jurken.

Daneels, je bent een Kerkelijke lakei. Je zoekend en getormenteerd Godsvolk heeft geen boodschap aan "gelovigen" als Paola, die haar leven lang geruzied heeft met Albert van Saksen-Coburg (die zelf tussen twee motor-ritjes door buiten de pot pistte), straatberooid recht uit Zuid-Italië is gepistoneerd op één van de bestbetaalde zetels in dit door Vlaanderen op de been gehouden nep-land. En die het verdomme 40 jaar heeft vertikt om één gebenedijd woord te leren van de taal van de stomme Flamins die haar leuke hoedjes recht van de Louisalaan verdomme *betalen*.
Waar ben je, Daneels, als je povere zielen in het weekend-verkeer sneuvelen? Je volgende royale preek aan het voorbereiden om Fabiola's gewetenswroeging te sussen omdat ze wederrechtelijk een stuk mooie natuur in Opgrimbie naar de kroonjuwelen heeft geholpen?

Ach, Leopold II deed het beter. Hij trok tenminste een sjofele sjaal aan wanneer hij "incognito" naar de Brusselse hoeren trok. En de vent had verdomme gelijk, hij heeft ons "zijn" Congo gegeven. Onze straatberooide Zuid-Italiaanse allochtone doet het in peperdure mantelpakjes, en hoedjes waar een modale Vlaamse werkman meer dan een maand moet voor werken.
Je weet toch wie je dotaties betaalt Paola? En je integratie is niet echt vlekkeloos verlopen dacht ik? Je spreekt nog niet eens onze taal.

Al met al dus een beschamende vertoning in die Brusselse Kathedraal. De lijken zijn niet echt gepikt (ze liggen ergens tussen de modder en het puin) maar al wel royaal geheeld.

Erg ook van die 6 "bon belges", elke dode is er één te veel. Erg ook van die 160.000 andere doden, Zuid-Oost Aziaten (qui est raciste alors?).
Weggespoeld van van stranden, terwijl ze een pover vissersbestaan poogden op te bouwen of gewoon te overleven. Daar lig jij niet echt wakker van he, Paola? Het waaide wel erg aan de voet van die Kathedraal he, zaterdag?. Je mooie hoedje waaide bijna weg. Merde alors! Voor hen zou je zeker niet van je riante buitenverblijf uit Zuid-Frankrijk teruggevlogen zijn.

Levend fossiel Charlotte, je aangetrouwde tante, moest ook nog worden ondergestopt zaterdag, double merde alors. Hoe zijn jullie van Brussel naar Luxemburg gegaan ma chère? Over de E-411 die open ligt omdat de Wallins niet genoeg geld hebben om de vorst-reparaties te betalen? Tes tog erreg da de travaux publics gefederaliseert zen! Anders was die nieuwe E-411 wel door de Flamins betaald, en *af*. Of ben je met het regeringsvliegtuig gegaan ma chère?
Datzelfde regeringsvliegtuig dat jullie ophaalt in en terugbrengt naar Zuid-Frankrijk, waar jullie trouwens het grootste deel van de winter doorbrengen?

Maar dat mogen jullie beate Belgen niet weten, nietwaar?

Foto: (klikken om te vegroten) Europa's nobilitas. Oblige! De natuurlijke selectie heeft hier duidelijk een open doel gemist.

04:08 Gepost door VH | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

14-01-05

73 - The Glittering Prizes


Weet er iemand of die schitterend BBC reeks uit de jaren '70 al op DVD uit is? Die andere, Brideshead Revisited heeft VH ondertussen. De media zijn er niet op vooruit gegaan met "Familie" en "Thuis".

Van Prizes gesproken, VH is in de prijzen gevallen met de Nature Photo of the Year 2004 op fstopnature.com. Als het goed is zeggen we het ook. Wel pech dat het maar de derde prijs is. De eerste twee waren digitale camera's.

Foto (klikken om te vergroten) Ladies and Gentlemen, we have a winner.

17:41 Gepost door VH | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

72 - Muziekstokje


Het "muziekstokje" gekregen van lvb.net. Een verdedeld soort kettingbrief dat naar je muzikale voorkeuren vraagt. LVB kan je natuurlijk moeilijk iets weigeren, LVB is ook een beetje BV.

Ja hoor, VisualHugo is eigenlijk meer auditief dan visueel. Music was my first love, and will be my last. Music of the future, music of the past.
Muzikale voorkeuren? Gestart met Barok (J.S.Bach) toen VH nog in de luiers zat. Situatie-gebonden. Om te dansen uiteraard techno,trance,ambient,remixes. Om sterren te tellen op een tropisch strand: Enya, Era, Gregorian. Als behang: rock, R&B. Om af te gaan Schumann en Brahms. Om te luisteren en in het Nirvana te raken: the one and only J.S.Bach.
Hier gaan we dan.

1.Wat is de totale grootte aan muziekbestanden op je computer?

56.6 GByte, 9.194 files, 737 folders

2. Wat is je laatst gekochte CD?

In de Filippijnen: Loboc Boy's Choir, madrigalen van Bach. Er is een verhaal aan verbonden. Ik was onlangs op het eiland Bohol (zuidelijke Filippijnen) en ik bezocht een oude Spaanse kerk in het slaperige piepkleine provinciestadje Loboc. Plots hoorde ik achter een gordijn zowat de meest technisch perfecte uitvoering van een Bach madrigaal dat ik ooit gehoord had. Ik vroeg één van de pastoors (die daar met bosjes rondliepen want de Filippijnen zijn gigakatholiek) welke CD er gedraaid werd. "O zei hij, dat is ons parochiekoor dat oefent". En inderdaad, achter het gordijn stond een bende knapen op slippers en in jeans en t-shirt een nieuw stuk aan het instuderen. Ze oefenen 4 uur per dag, dag in dag uit. En ja hoor, een CD was te koop voor 4 Euro. Bleek achteraf dat dit koor als één van de beste jongenskoren ter wereld wordt aanzien.

In Vlaanderen: Jasper Steverlinck: Songs Of Innocence.

Over CD's: mijn Queen en Enya collectie is compleet, die van The Beatles bijna.

3. Wat is letterlijk het laatst beluisterde nummer voor je dit bericht las?

"Everlasting love" dat ze grijs draaien op Q-Radio. De radio is mijn auditief behang, toen ik nog TV had was dat MTV. En vaak ook mijn playlists op PC.

4. Geef 4 nummers door die je heel vaak beluistert of die veel voor je betekenen.

+ Ronan Keating - When You Say Nothing At All (om evidente romantische redenen)
+ John Lennon - Imagine (omdat het de perfecte oplossing brengt voor alle wereldproblemen: het globalistisch, libertarisch en Buddhistisch anarchisme)
+ Queen - Bohemian Rhapsody (omdat dit het beste nummer is ooit, uitgezonderd alles van Bach)
+ J.S.Bach - Alle zes de Brandenburgse Concerten, en de Suites, en de Fuga's, en de Oratoria (omdat Bach nog altijd mijn eerste prille liefde is)

5. Aan welke 3 (4 of 5 is te zot) personen geef jij het stokje door en waarom?

Beckett - beckett.skynetblogs.be (maar ik merk net dat die het stokje al gekregen heeft).
Fustigator - maar die heeft geen weblog.
Mijn broer - maar die zit op het moment in China (en ik weet het, het is Rammstein).

Links:
lvb.net
Beckett

Foto (klikken om te vergroten) V.H.Bach

16:23 Gepost door VH | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-01-05

71 - Kuifje in Sumatra, en de Master of Disaster.


Het botert niet tussen de baas van de spoedgevallendienst van het Antwerpse UZA, Luc Beaucourt en minister van Defensie André Flahaut (PS). Flahaut heeft Beaucourt in volle Thailandcrisis een "egotripper" genoemd. Ook minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker (MR) noemt de verklaringen van Luc Beaucourt aan het adres van de federale hulpcel B-Fast "geheel misplaatst" op de RTBF-radio.
Het Nieuwsblad: "De Waalse excellentie beschikt over een groot ego. Flahaut dirigeert de Luchtmacht alsof het zijn eigen vliegtuigen zijn. Beaucourt is een doorduwer. Veel geduld heeft hij niet. Sinds de operaties in Bam (Iran) is het tussen Flahaut en Beaucourt niet meer goed gekomen. De spoedarts foeterde in Iran op het leger omdat ze te traag en te weinig gemotiveerd waren ('die mannen kwamen mij 's middags om een lunchbreak vragen!')." Zie voor de kritiek van Beaucourt op B-Fast ook Het Laatste Nieuws en Le Soir.

Thailand is opvallend in de media geweest, vooral omdat er op het ogenblik van de ramp veel Westerse toeristen zaten. De communicatie is in Thailand ook veel beter dan in Sumatra (Indonesië) waar de menselijke tol veel hoger ligt. Volgens ingewijden denkt Beaucourt aan een niet-gouvernemtele A-Fast die de trage papiermolen van B-Fast zou omzeilen. Uit Het Laatste Nieuws:

De Antwerpse urgentiearts Luc Beaucourt trekt opnieuw naar het rampgebied in Zuidoost-Azië. Samen met 18 kinderartsen en verplegers wil hij kinderen gaan helpen in het zwaarst getroffen gebied van Sumatra. Maar zonder omkijken naar Unicef of de Belgische overheid. En met een eigen rekeningnummer om zijn actie te steunen. «Ik ben zwaar ontgoocheld in de overheid. Meer zeg ik daar niet meer over. Er is werk aan de winkel.»

Beaucourt trekt naar Sumatra met de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde. Ze vertrekken zondag en keren op 16 januari terug. Beaucourt: «We gaan een week lang kinderen helpen die ziek en hongerig ronddolen.» [...]
Ongetwijfeld om na alle kritiek van de laatste dagen te bewijzen dat hij tenminste van aanpakken weet. Beaucourt en de pediaters trekken naar Sumatra los van de Belgische overheid, los van Unicef en los van het officiële stortingsnummer 000-0000012-12.

Eigen rekeningnummer:
«Als ik op dat geld moet wachten, zijn er weer een paar weken voorbij. Het is nú dat we moeten gaan. Ik heb pediaters en verplegers van de intensive care mee van de VUB, het UZ Gent en het UZ Antwerpen. Antwerpen draait voorlopig op voor de kosten. Eén vliegtuigticket kost 1.000 euro. Maar er zijn dokters die dat bedrag zelf ophoesten. Voor de rest rekenen we op giften van burgers en van de farmaceutische industrie. Ze kunnen storten op 001-0893155-55 met vermelding Indonesië
Dat hij daarmee het gras voor de voeten maait van de «officiële» hulp, ontkent dokter Beaucourt: «De mensen hebben nu gewoon de keuze. Ofwel geven ze geld aan de algemene steun, ofwel specifiek aan de kinderen van Sumatra.»

Links:
Wie is hier nu eigenlijk de baas? (Het Nieuwsblad)
Dokter Beaucourt: "B-fast werkt te traag" (Het Laatste Nieuws)
B-Fast, trop lente aide d'urgence? (Le Soir)
Profielschets Luc Beaucourt (Job at.be)

Foto (klikken om te vergroten) "egotripper" Beaucourt en The Master of Disaster (sic. ingewijden) Flahaut.

03:42 Gepost door VH | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

06-01-05

70 - www.belgiantransfers.org


Het Verdriet van België. Financiële transfers tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië in België.
Indianenverhalen, overdreven, genegeerd? Waar zijn de cijfers, de feiten en de studies? Hier!

Le Chagrin des Belges. Les transferts financiers entre la Flandre, Bruxelles et la Wallonie.
Des mythes, niés, exagérés? Où sont les chifres, les faits, les études? Vous les trouverez ici!

The Sorrow of the Belgians. Financial transfers between Flanders, Brussels, and Wallonia.
Urban legends, negated, exaggerated? Here you can find the facts, the studies and the comments.

Foto (klikken om te vergroten) www.belgiantransfers.org logo.

21:36 Gepost door VH | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |