28-02-05

92 (D) - How the West was Lost, door Koen Robeys

 

In een artikel uit 1947 (1) werpt Arnold Toynbee een blik op het Eurazië van het jaar 1,500, en ziet een brede waaier aan verschillende beschavingen. En het interessante is, ze denken allemaal, stuk voor stuk, dat eigenlijk alleen zij een "beschaving" zijn, en dat alle anderen eigenlijk maar een bende omhooggevallen barbaren zijn.

Nu zou daar in een aantal gevallen iets voor te zeggen zijn. China, bijvoorbeeld, vertoont in 1,500 een historische continuiteit die door niemand zelfs maar in de verte benaderd wordt, en een peil van wetenschap en technologie dat hoogstens hier en daar een vergelijkbaar niveau haalt. In vergelijking daarmee zien de pretenties van de erfgenaam van het Romeinse Rijk - via het gevallen Byzantium inmiddels in het Orthodox Christendom van Moscovië terechtgekomen - of van de Islam, heersers over een strook beschaving van de Atlantische kust tot de grenzen van het Chinese keizerrijk, er bescheidener uit. Maar in vergelijking met een stel *echte* omhooggevallen barbaren steken ze natuurlijk kilometers bovenuit.

Voorbeelden van die omhooggevallen barbaren zijn er in Japan. Ja, het tart de verbeelding, maar deze late, zeer late erfgenamen van een Chinese politieke cultuur en een Indische spirituele cultuur beelden zich werkelijk in een superieur volk te zijn, dat al de anderen met gemak in zijn zak steekt.

En hou je vast, maar aan het andere extreem van het continent loopt er een stel nog grotere slachtoffers van ingebeelde grootheid rond. Hahaha, de Europeanen die 15 eeuwen geleden, toen bijna iedereen al millennia beschaving achter zich had, voor de eerste keer een glimp van Juul Cesar te zien kregen, dachten wèrkelijk dat zij, en niemand anders, enzovoort: hahahahaha!

Maar lo en behold, er gaan een dikke 400 jaar voorbij, en wie staat daar, inmiddels in zijn eentje, nog steeds hetzelfde deuntje te zingen - stomweg omdat ze alle anderen van het toneel heben geveegd? Dat zijn diezelfde Europeanen waar we zo hard om gelachen hebben!

Dat geeft een warm en aangenaam gevoel, nietwaar? Zo door de feiten in het gelijk te worden gesteld, als dat geen materiaal voor een kaskraker is!

Maar wacht. Als het voorbijgaan van 400 jaar goed genoeg is om het bewijs van de superioriteit van de Westerse Beschaving te leveren, dan moet hetzelfde gelden voor het voorbijgaan van 500, en van 600 en 700 jaar. Wat is de kans dat de Europeanen (en hun Amerikaanse erfgenamen) ook na 500 en 600 en 700 jaar zoveel pret beleven?

Toynbee denkt alle reden te hebben om te denken dat het lachen de Westerlingen zal vergaan. En Toynbee zou Toynbee niet geweest zijn, als hij er niet bij dacht dat religie de sleutel van de verdere geschiedenis zou zijn. Zoals de Grieks-Romeinse beschaving het uiteindelijk niet volhield tegenover het réveil van de onderworpen Perzische en Mesopotaamse culturen, omdat de spirituele inhoud van hun polytheïsme het niet kon bolwerken tegen de nieuwe religies, zo vertoont ook het Westen een spirituele leegte die niet kan worden opgevuld door technologische superioriteit - voor zolang die duurt - en Toynbee houdt, in 1947 zijn hart vast.

Eigenlijk, denkt Toynbee, zijn het niet zozeer de weerlegde aanspraken van alle anderen die zo pathetisch zijn, maar het feit dat er één is die het nog altijd niet gesnapt heeft. Eigenlijk is de enige vraag hoe lang het zal duren, en onder welke vorm het zal gebeuren, voor het Westen ook de les leert die alle andere beschavingen inmiddels geleerd hebben.

Wel, een halve eeuw later maakt Samuel Huntington furore met een boek (2) dat serieus aan het denken zet. Nog steeds is het Westen in een positie om eens goed te lachen met iedereen die ooit gedacht heeft dat één of andere niet-Westerse beschaving eigenlijk de "echte" beschaving was. Maar er zijn twee principes die in het licht van Toynbees profetieën extra weerklank krijgen. De eerste is de titel van een paragraaf: "la revanche de Dieu".

Wie, o wie, had in onze tijden van secularizatie - hey, we zijn aan het terugblikken op de Westerse zelfgenoegzaamheid uit de periode 1947 - 1996 - verwacht hoe sterk de wederopstanding van de religies had kunnen zijn? En het tweede principe tweede is wat Samuelson "modernization is not Westernization" noemt. Japan, China, India, Maleisië en vele andere, ze zijn allemaal het levende bewijs dat andere beschavingen de Westerse technologie kunnen overnemen - en vervolgens versterkt en verfrist uit de schok van de botsing kunnen tevoorschijn komen.

Toynbee, op één van de hoogtepunten van de positie van het Westen, bepleit een vorm van bescheidenheid. Hoe sneller het Westen ook begrijpt wat iedereen al lang begrepen heeft, namelijk dat er niet zoiets bestaat als een definitieve overwinning van de ene beschaving op alle andere, hoe beter. Hoe sneller het Westen ook begrijpt wat alle anderen al lang begrepen hebben, namelijk dat er 500 of 600 of 700 jaar na het jaar 1,500 alleen zal onderhandeld worden over de relatieve positie van iedereen, ook van het Westen, in het samenleven op de planeet, hoe beter.

En daar lijkt Samuelson het op zijn manier ook wel mee eens te zijn.


(1) Toynbee, The Unification of the World and the Change of Historical Perspective, in Civilization on Trial, 1949, hoofdstuk 5

(2) huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, 1996.


© Koen Robeys. Dit stukje werd gered van een obscure usenet-groep, en Koen zal het me hopelijk niet kwalijk nemen.

Foto: (klik om te vergroten) How the West was lost.

00:16 Gepost door VH | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Commentaren

Cultuurpessimisme Tentatieve van een overzicht van de 21-e eeuw, bij het begin van de
22-e:
http://vh.skynetblogs.be/?date=20041230&number=1&unit=months


We have been standing on the shoulders of giants. The 19-th and 20-th
century provided us with the industrial and the technological
revolution; we continued their work. Spiritually confused, we finally
brought mankind back to the right path, which is the path of Allah
(Bismillahir Rahmanir Rahim). Much more has to be accomplished before
the Strays and the Chinese abide our Khalifah.


Het is duidelijk dat de religie terug is van weggeweest. De 21-e eeuw
wordt nog meer dan de eeuw van de migratie, de eeuw van de religie. De
EU wordt binnen 50 jaar overwegend Islamitisch. "Demography *is*
politics". God is dood? Blijkbaar zit de behoefte aan een God/Allah
dieper in de menselijke genen dan Nietzsche dacht. De Islam zou de
spirituele leegte en het nihilisme opvullen (Danneels).


Anderzijds. Het is maar zeer de vraag of de Islam het sluipend gif van
de Rede kan doorstaan. IMHO gaat de Islam in de komende 50 jaar
eenzelfde interne crisis en terreinverlies doormaken als de
Christelijke Kerk in het Westen, maar dan wel 10x sneller. Om een
bekend links denker te citeren, godsdienst is de opium van het volk. En
om een minder bekend Vlaams politicus te parafraseren, de godsdienst is
een mestkever op de miserie van de wereld. Bouw de mesthoop af, en de
mestkevers verdwijnen gaandeweg. Een volk met een gevulde maag en
Familie op TV loopt niet meer naar de Kerk/Moskee.


Wat je cultuurpessimistische kijk (door de mond van anderen) op de
Westerse beschaving betreft. Laat me toe het oneens te zijn. Er bestaat
geen Westen meer. Om een befaamd Amerikaans burgerrechten-icoon te
parafraseren: I have been in Asia, and I have seen the promised land.
Méér Celine Dion, meer soaps op TV, meer McDonalds, meer
Pentium-processors. Meer hetzelfde aanvoelen van kunst, politieke
issues. Het Westen mag dan als geografisch omschreven beschaving ten
dode zijn opgeschreven ("CIA analysts predict the collapse of the EU
within 15 years.") het zaad is verwaaid over de globe, de geest is uit
de fles.


Er is een quantum-leap gebeurd Koen, in onze culturele evolutie. Het is
begonnen met de boekdrukkunst en de kanker van de kennis en de "rede"
is na de explosie van de ICT niet meer tegen te houden, de metastases
zijn finaal.
Wij mogen dan al sterven in het Bokrijk van China met Marokanen als
suppoosten. Maar het zit in de koppen van onze kinderen, al zijn die
wellicht wat bruiner dan wij en hebben ze spleetoogjes.

Gepost door: VH | 28-02-05

MILF http://www.milf.com

Gepost door: Hilarius Hilaire | 01-03-05

Cultuurpessimisme 2 Net zoals Koen het terecht opmerkte, de Byzanthijnse wereld zichzelf "kloonde" in het Patriarchaat van Moskou, heeft het Westen zich in de USA uitgebreid gekloond, met alle voordelen maar ook de nadelen vandien.

Door het feit van de geleidelijke hispanisatie van de USA zal deze beter aan zichzelf kunnen overleven dan Europa, met een grotere graad van assimilatie van de inheemse culturen van Amerika dan toen het de Indianen uitmoordde. Dus zeker met meer succes dan wij in Europa die met de Islâm opgescheept zijn, als "opvolger" van onze decadente, dus tot verdwijnen gedoemde beschaving.

De stelling dat rijkdom religie doet verdwijnen, hoe aanlokkelijk ze ook lijkt, zal de religie tenslotte niet doen verdwijnen.

Het zou wel eens kunnen zijn dat de rijkdom eerder verdwijnt dan de religie, en dan komt deze laatste vanzelf terug. Wijlen mijn vader zei ook "tijdens de oorlog waren er geen dikke mensen en de kerken liepen vol." Ook zei Christus door de mond van de evangelist"de mens leeft niet alleen van brood, maar ook van ieder woord uit de mond van God" (Matth. h.4 v.4) . De mens is tenslotte lichaam en geest.

Waarom beschavingen tot verdwijning gedoemd zijn, is bekend. Rijkdom genereert op termijn vooral < luiheid>, maar ook hoovaardigheid.

Men moet zich niet meer uitsloven om rijker te worden, men is het, en is plusminus tevreden met wat men heeft. Ook denkt men de beste van de wereld zelf te zijn, wat verdomme fout is.

De luiheid openbaart zich het meest pijnlijk door de demografie: het kind wordt maar met mondjesmaat door de gezinnen "geproduceerd", omdat ie in de weg staat van de zgn zelfontplooing van (vooral de vrouwelijke) volwassenen.

Een grote familie betekent in een decadente maatschappij minder genot voor de volwassenen, ook minder persoonlijke rijkdom.

Luiheid betekent ook de onwil om nog de jongeren te verplichten een militaire opleiding (voor watze hier en nu nog betekende) om de verworvenheden tegen armere jaloerse buren en overburen te willen verdedigen.

Het ontbreken van religie bij meer en meer mensen neemt nóg een motivatie weg om zich weerbaar op te stellen.

Waarom zouden ze nog? Ze hebben "alles", dus is God niet meer nodig, zelfs niet meer relevant: ze zijn zelf God geworden, omdat ze (bijna) alles hebben. "ik besta als de beste in de wereld en heb het goed". De opperste vorm van hoovaardigheid. Maar, zoals de Romeinen het al zeiden "de Tarpeïsche rots staat naast het Capitool". De val volgt na de hoogste ontwikkeling.

Rijkdom en decadentie narcotiseren de mensen in hun eigen "tevredenheid" (al hoor je ze de hele tijd op kleinigheden vitten, maar dat is afreactie) . Net zoals de decadente Gallo-Romeinen van de 4e eeuw, zullen ze zich niet meer kunnen verweren tegen de overname van hun beschaving door armere en dus afgunstige derden, die zelf veel meer kinderen, dus weerbare jeugd bezitten.

Waarom China ogenschijnlijk alles overleefd heeft sedert min of meer de oertijden is duidelijk: die maatschappij heeft zichzelf gekloond, de ene dynastie volgde de andere, bracht de delen van het immense land weer bij elkaar. De dynastieën kwamen opde puinhoop van de vorige al dan niet met de hulp van Mongolen en soortgelijke barbaren uit het Westen. De laatste dynastie, de Communistische, is Rusland-geïnspireerd. De dynastieën :deden het land groeien, bloeien en daarna vergaan, tot de volgende dynastie het geheel weer overnam.

Wij nu, hier in het Westen wachten maar af tot onze ondergang bezegeld zal worden door onze rampzalige demografie en verdwijnen zal onder de mokerslagen van onze zuider- en oosterburen.

Gepost door: Fustigator | 01-03-05

Buren Fustigator: "Wij nu, hier in het Westen wachten maar af tot onze ondergang bezegeld zal worden door onze rampzalige demografie en verdwijnen zal onder de mokerslagen van onze zuider- en oosterburen. "

Mokerslagen? Voor onze zuiderburen moeten we alleen maar lammeren tot we erbij dood vallen. En wat die oosterburen betreft: verwacht je van die arme Duitsers na al die jaren nu echt nog een mokerslag? Heb je een slecht geweten?

Egidius

Gepost door: Egidius | 01-03-05

Buren2 Beste Egidius, (waer bestu bleven),

De zuiderburen van de Westerse wereld zijn de NoordAfrikanen en de Oosterburen de Midden-Oosters, de Indiërs en vooral de Chinezen.

Je moet verder kijken dan de grenzen van ons speldekop groot landje.

Gepost door: Fustigator | 04-03-05

De commentaren zijn gesloten.