28-02-05

92 (D) - How the West was Lost, door Koen Robeys

 

In een artikel uit 1947 (1) werpt Arnold Toynbee een blik op het Eurazië van het jaar 1,500, en ziet een brede waaier aan verschillende beschavingen. En het interessante is, ze denken allemaal, stuk voor stuk, dat eigenlijk alleen zij een "beschaving" zijn, en dat alle anderen eigenlijk maar een bende omhooggevallen barbaren zijn.

Nu zou daar in een aantal gevallen iets voor te zeggen zijn. China, bijvoorbeeld, vertoont in 1,500 een historische continuiteit die door niemand zelfs maar in de verte benaderd wordt, en een peil van wetenschap en technologie dat hoogstens hier en daar een vergelijkbaar niveau haalt. In vergelijking daarmee zien de pretenties van de erfgenaam van het Romeinse Rijk - via het gevallen Byzantium inmiddels in het Orthodox Christendom van Moscovië terechtgekomen - of van de Islam, heersers over een strook beschaving van de Atlantische kust tot de grenzen van het Chinese keizerrijk, er bescheidener uit. Maar in vergelijking met een stel *echte* omhooggevallen barbaren steken ze natuurlijk kilometers bovenuit.

Voorbeelden van die omhooggevallen barbaren zijn er in Japan. Ja, het tart de verbeelding, maar deze late, zeer late erfgenamen van een Chinese politieke cultuur en een Indische spirituele cultuur beelden zich werkelijk in een superieur volk te zijn, dat al de anderen met gemak in zijn zak steekt.

En hou je vast, maar aan het andere extreem van het continent loopt er een stel nog grotere slachtoffers van ingebeelde grootheid rond. Hahaha, de Europeanen die 15 eeuwen geleden, toen bijna iedereen al millennia beschaving achter zich had, voor de eerste keer een glimp van Juul Cesar te zien kregen, dachten wèrkelijk dat zij, en niemand anders, enzovoort: hahahahaha!

Maar lo en behold, er gaan een dikke 400 jaar voorbij, en wie staat daar, inmiddels in zijn eentje, nog steeds hetzelfde deuntje te zingen - stomweg omdat ze alle anderen van het toneel heben geveegd? Dat zijn diezelfde Europeanen waar we zo hard om gelachen hebben!

Dat geeft een warm en aangenaam gevoel, nietwaar? Zo door de feiten in het gelijk te worden gesteld, als dat geen materiaal voor een kaskraker is!

Maar wacht. Als het voorbijgaan van 400 jaar goed genoeg is om het bewijs van de superioriteit van de Westerse Beschaving te leveren, dan moet hetzelfde gelden voor het voorbijgaan van 500, en van 600 en 700 jaar. Wat is de kans dat de Europeanen (en hun Amerikaanse erfgenamen) ook na 500 en 600 en 700 jaar zoveel pret beleven?

Toynbee denkt alle reden te hebben om te denken dat het lachen de Westerlingen zal vergaan. En Toynbee zou Toynbee niet geweest zijn, als hij er niet bij dacht dat religie de sleutel van de verdere geschiedenis zou zijn. Zoals de Grieks-Romeinse beschaving het uiteindelijk niet volhield tegenover het réveil van de onderworpen Perzische en Mesopotaamse culturen, omdat de spirituele inhoud van hun polytheïsme het niet kon bolwerken tegen de nieuwe religies, zo vertoont ook het Westen een spirituele leegte die niet kan worden opgevuld door technologische superioriteit - voor zolang die duurt - en Toynbee houdt, in 1947 zijn hart vast.

Eigenlijk, denkt Toynbee, zijn het niet zozeer de weerlegde aanspraken van alle anderen die zo pathetisch zijn, maar het feit dat er één is die het nog altijd niet gesnapt heeft. Eigenlijk is de enige vraag hoe lang het zal duren, en onder welke vorm het zal gebeuren, voor het Westen ook de les leert die alle andere beschavingen inmiddels geleerd hebben.

Wel, een halve eeuw later maakt Samuel Huntington furore met een boek (2) dat serieus aan het denken zet. Nog steeds is het Westen in een positie om eens goed te lachen met iedereen die ooit gedacht heeft dat één of andere niet-Westerse beschaving eigenlijk de "echte" beschaving was. Maar er zijn twee principes die in het licht van Toynbees profetieën extra weerklank krijgen. De eerste is de titel van een paragraaf: "la revanche de Dieu".

Wie, o wie, had in onze tijden van secularizatie - hey, we zijn aan het terugblikken op de Westerse zelfgenoegzaamheid uit de periode 1947 - 1996 - verwacht hoe sterk de wederopstanding van de religies had kunnen zijn? En het tweede principe tweede is wat Samuelson "modernization is not Westernization" noemt. Japan, China, India, Maleisië en vele andere, ze zijn allemaal het levende bewijs dat andere beschavingen de Westerse technologie kunnen overnemen - en vervolgens versterkt en verfrist uit de schok van de botsing kunnen tevoorschijn komen.

Toynbee, op één van de hoogtepunten van de positie van het Westen, bepleit een vorm van bescheidenheid. Hoe sneller het Westen ook begrijpt wat iedereen al lang begrepen heeft, namelijk dat er niet zoiets bestaat als een definitieve overwinning van de ene beschaving op alle andere, hoe beter. Hoe sneller het Westen ook begrijpt wat alle anderen al lang begrepen hebben, namelijk dat er 500 of 600 of 700 jaar na het jaar 1,500 alleen zal onderhandeld worden over de relatieve positie van iedereen, ook van het Westen, in het samenleven op de planeet, hoe beter.

En daar lijkt Samuelson het op zijn manier ook wel mee eens te zijn.


(1) Toynbee, The Unification of the World and the Change of Historical Perspective, in Civilization on Trial, 1949, hoofdstuk 5

(2) huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, 1996.


© Koen Robeys. Dit stukje werd gered van een obscure usenet-groep, en Koen zal het me hopelijk niet kwalijk nemen.

Foto: (klik om te vergroten) How the West was lost.

00:16 Gepost door VH | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

27-02-05

91 (E) - Size Does Matter

 

Last weekend, I had had a thorough reading of the EUDC (European draft Constitution), comparing it to the American Consitution. Not that it matters. Belgians are denied a referendum about the EUDC anyways, our politicians know best. As usual.

Well, size does matter:

The Constitution of the tiny mini-US takes only 4,609 words and 7 articles, plus 10 amendments in the Bill of Rights. The global superpower EU needs 59 articles and 54 more in the complementary "bill of rights". So many that they misnumbered some articles (p.48, title I) and apparently nobody noticed.

And then there is content: more is better. The US Constitution only stipulates how reprensatives should be elected, and what the rights of the citizens are against the State. Europe will make us "happy", whether we like it or not. Father State knows best. The European state will be a maximal state which provides us with total social security, shelters us, protects us from pollution, feeds us, formalizes trade unions and pressure groups (art 46.2), tells us what to think, and what's politcally correct, and makes solidarity compelling.

A comment from Mark Steyn in the Chicago Sun-Times [thanks to DOF].

When I met him [President Giscard, writer of the EUDC], he had an amiable riff on how he'd been in Washington and bought one of those compact copies of the U.S. Constitution on sale for a buck or two. Many Americans wander round with the constitution in their pocket so they can whip it out and chastise over-reaching congressmen and senators at a moment's notice. Try going round with the European Constitution in your pocket and you'll be walking with a limp after two hours: It's 511 pages, which is 500 longer than the U.S. version. It's full of stuff about European space policy, Slovakian nuclear plants, water resources, free expression for children, the right to housing assistance, preventive action on the environment, etc.

Most of the so-called constitution isn't in the least bit constitutional. That's to say, it's not content, as the U.S. Constitution is, to define the distribution and limitation of powers. Instead, it reads like a U.S. defense spending bill that's got porked up with a ton of miscellaneous expenditures for the ''mohair subsidy'' and other notorious Congressional boondoggles. President Ronald Reagan liked to say, ''We are a nation that has a government -- not the other way around.'' If you want to know what it looks like the other way round, read Monsieur Giscard's constitution.

Photo: (click to view) EU: Size Matters, Bigger is Better.

Links: De andere kijk (in Dutch)

23:31 Gepost door VH | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

90 (D) - Denkend aan Nederland

 

Wat voorafging:

De Telegraaf: HILVERSUM - De Nederlandse Moslim Omroep (NMO) heeft zich de woede van de Nederlandse televisiekijker op de hals gehaald. Na de drie minuten stilte op televisie, gisteren om 12.00 uur, begon een programma van de NMO met dreigende koranteksten.

Met de aanslagen in de VS vers in het geheugen werden in het arabisch onder andere de volgende teksten opgelezen: "Zeg tegen hen die ongelovig zijn: jullie zullen overwonnen worden en in de hel verzameld. Dat is pas een slechte rustplaats", en "Zij die ongelovig zijn: hun bezittingen en hun kinderen zullen hun bij Allah volstrekt niet baten. Zij zijn brandstof voor het vuur."

De teksten werden Nederlands ondertiteld. Een inderhaast in elkaar geknutselde titelbalk met verontschuldigingen mocht niet baten; na de uitzending regende het woedende telefoontjes.

Een 38-jarige man uit Zaandam heeft zaterdag bij de politie aangifte gedaan tegen de Nederlandse Moslimomroep (NMO).

Excuses NMO:

"Wij hebben onze uitzendingen zo veel mogelijk aangepast aan de gewijzigde omstandigheden na de aanslagen in Amerika. Maar niemand heeft aan de herhaling van het programma van afgelopen zondag gedacht." Via het scherm bood de NMO vrijdag al haar excuses aan.

Antwoord:

Drie bedenkingen.

Ten eerste zijn we in het Westen fier (mag dat nog) op onze vrije maatschappij, waarvan één van de grondvesten de vrije meningsuiting is, meer nog in de VS dan in de EU. Dat heeft heel wat bloed, zweet, en tranen gekost, vanaf de Rennaissance over de Reformatie, de Verlichting tot de Franse Revolutie toe. IMHO heeft een Islamiet *hier* het volstrekte recht om (in oze ogen) walgelijke, kwetsende en obscurantische uitspraken te doen. "Uitspraken", geen "daden".

De keerzij van de medaille is natuurlijk ook dat de Islam zich op zijn beurt niet immuun moet achten voor kritiek, satire, spot, en zelfs belediging. Als men de Paus een ouwe bibberlul mag noemen, het Leven van Jezus belachelijk maken via the Life of Brian, dan moet dat ook kunnen met de pedofiele plagiërende profeet Muhammad en de Qu'ran die 70-150 jaar na de feiten creatief herschreven is door enkele Mufti's met een bepaalde politieke agenda. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de Evangeliën, en vooral voor het meer authentieke Evangelie van Thomas dat door de RKK nooit aanvaard is.

En *daar* hebben de Moslims in het Westen natuurlijk wat problemen mee (vraag het Van Gogh maar, in de hel). Je kan je niet op de vrije meningsuiting beroepen in één geval, en niet in het andere. En dat geldt voor beide kanten.

Ten tweede is het heel krenkend en tactloos om precies na 9/11 slogans te gaan rondbazuinen dat "alle ongelovigen zullen branden in de hel" en dat Allah achter de aanslag zat. Vooral tegenover de nabestaanden, en - wat men vaak vergeet - tegenover de vele Moslims die *ook* in het WTC werkten. Is dit nog vrije meningsuiting of "morele schade"?

IMHO zou het in dit geval voor een consortium van nabestaanden perfect mogelijk zijn om van de Moslim-bronnen die dergelijk dingen rondbazuinen een schadevergoeding te eisen wegens laster, eerroof, en morele schade. Via de rechtbank dus. Met de vrije meningsuiting moet je IMHO *heel* voorzichtig omgaan. Je beledigd en geërgerd voelen over bepaalde standpunten is geen reden om het uiten van die standpunten te verbieden.

Ten derde, zou men kunnen opwerpen dat er in bepaalde Moslim-kringen "systematisch" een sfeer van haat tegen niet-Moslims en vooral Islam-beledigers wordt gecreëerd, die aanleiding gaf tot excessen als de moord op Van Gogh en Fortuyn. Op grond van éénzelfde redenering is het Vlaams Blok verleden jaar in Vlaanderen veroordeeld als "racistische" partij. Als wij ons tegen die uitspraak verzetten als free-speechers moeten we ook aanvaarden dat dat de Moslims wel degelijk een "sfeer" van haat mogen oproepen. Dat geldt uiteraard niet als er effectief wordt opgeroepen tot *daden* van geweld. Noch voor die daden zèlf. Dat was het Vlaams Blok absoluut niet het geval. En dat lijkt me wel het geval met sommige uitspraken van Moslim-groeperingen in Nederland.

Een uitspraak als "vernietig de ongelovigen" kan inderdaad als een oproep tot daden van geweld worden gezien. "Gooi alle Islamieten het land uit" daarentegen niet.


Waarom verlaat JahJah Vlaanderen en gaat hij in Nederland stokebrand spelen? Waarom hebben we hier niet echt fundamentalistische Immans?

Een ideetje, wij hebben het Vlaams Belang als grootste partij, zelfs op Belgische schaal. De klassieke politiek *moet* niet van het VB, ze heeft het laten veroordelen in een schandalig politiek proces, maar de feniks rijst toch weer op uit zijn as. Maar de klassieke politiek is wel heel bang van de hete adem van het VB, en voert geluidloos de meeste punten van het VB-programma zèlf uit. In feite schept het VB (en Fortuyn in Nederland) op een no-nonse manier duidelijkheid. "Jongens, tot hier kan je gaan, niet verder". De Marokaanse cultuur apprecieert zo'n duidelijkheid wel.

Nederland heeft een enorme kans gemist met Fortuyn. Uit wat ik van (en niet *over*) Fortuyn gelezen heb blijkt helemaal geen racistisch discours, integendeel. Het mag paradoxaal lijken, maar het VB doet heel wat meer voor de vreedzame no-nonse integratie van de Islam in het vrije Westen dan alle "linkse" maakbaarheidsprofeten bij mekaar. Fortuyn had hetzelfde kunnen doen.


Naschrift:

Commentaar van Mark Steyn in de Chicago Sun-Times [met dank aan DOF].

The president also found time to cast his eye upon Europe's internal affairs. As he told his audience in Brussels, in the first speech of his tour, "We must reject anti-Semitism in all forms and we must condemn violence such as that seen in the Netherlands."

The Euro-bigwigs shuffled their feet and stared coldly into their mistresses' decolletage. They knew Bush wasn't talking about anti-Semitism in Nebraska, but about France, where for three years there's been a sustained campaign of synagogue burning and cemetery desecration, and Germany, where the Berlin police advise Jewish residents not to go out in public wearing any identifying marks of their faith.

The "violence in the Netherlands" is a reference to Theo van Gogh, murdered by a Dutch Islamist for making a film critical of the Muslim treatment of women. Van Gogh's professional colleagues reacted to this assault on freedom of speech by canceling his movie from the Rotterdam Film Festival and scheduling some Islamist propaganda instead.

The president, in other words, understands that for Europe, unlike America, the war on terror is an internal affair, a matter of defusing large unassimilated radicalized Muslim immigrant populations before they provoke the inevitable resurgence of opportunist political movements feeding off old hatreds. Difficult trick to pull off, especially on a continent where the ruling elite feels it's in the people's best interest not to pay any attention to them.

Foto: (klik om te vergroten) Het Mecca van het Noorden.

22:49 Gepost door VH | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-02-05

89 - “La ilaha illa Allah, Mohammadour rasoulou Allah” but what if I'm gay?


("There is no other God than Allah and Muhammad is his messenger")
We knew already about women and Islam. Ask Hirsi Ali. ("Je suis pour le port du voile. Je suis contre les femmes qui travaillent.").
Now about some gay stuff. Gay but not gay at all.

In the infidel West, sexual orientation is not a big deal any more. Who cares whether you like Brussels sprouts or brocolli anyway. Not so in Islam. And they should. After all, it's good for the ecology to have some gays in Allah's heaven. The righteous Muslim men will be assigned at least 7 fresh virgins (hur) there. Did they ever think about supply and demand, the heavenly demography, the scarcity of girls? Anyway, let's enjoy the Islam views on homosexuality.

The site is not the least. It's IslamOnline, so not just another obscure Imman. "All Fatwas published on this website (Islamonline.net) represent the juristic views and opinions of eminent scholars and Muftis."
From "Islam's Stance on Homosexual Organizations":


Question:
I do not know whether you’ve heard about an announcement of establishing a sexually stray organization consisting of gays and lesbians who claim affiliation to Islam. Its ideas are disseminated and promoted by means of their site on the World Wide Web.
Some of the affiliates and sustainers of this organization allege that there is no proof in the Qur’an that forbids this sort of sexual conduct and that those who engage in such activities are excused because this issue is dependent on the genetic make-up of humans. Furthermore, they engage in these activities with mutual consent of both parties without any coercion or harm. They argue that some other religions have permitted their followers (who have this orientation) to establish places of worship specifically for themselves.
What is the position of Islam on this conduct? And what is Shari’ah verdict on this affair? Benefit us, may Allah have mercy on you.


Answer:
Wa `Alaykum As-Salaam Waramatullah Wabarakatuh!
In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
All thanks and praise are due to Allah, and peace and blessings be upon His Messenger.

(let's cut the usual crap)
As for your question, it should be clear that homosexuality is sinful and shameful. In Islamic terminology it is called 'Al-Fahsha' or an atrocious and obscene act. Islam teaches that believers should neither do the obscene acts, nor in any way indulge in their propagation. Allah says, "Those who love (to see) obscenity published broadcast [VH: does he mean porn websites?] among the Believers will have a grievous Penalty in this life and in the Hereafter: Allah knows, and you know not." (Al-Nur: 19)

Dr. Taha Jaber Al-`Alwani, President of the Graduate School of Islamic and Social Sciences and President of the Fiqh Council, [VH: faint!] states:
The scholars of this Ummah are in agreement and have reached consensus [VH: don't be too sure, read here] - based on what has been revealed in the Qur’an and what has been authenticated in the Prophetic Tradition (Sunnah)- on prohibiting both behaviors (gayness and lesbianism) because in each of two actions there is an assault on the humanity of a person, destruction of the family and a clash with aims of the Lawgiver, one of which is the establishment of sexual instincts between males and females so as to encourage the institution of marriage.

So, viewing (material) desires as aims in themselves is a deviation from one’s natural disposition and a departure from the natural order. If the trend in the West is to legalize this conduct, it should be noted that such things did not materialize until after religious values had been diluted and had been changed to relative values that glorify individuality and make pleasures as an end and aim.

Furthermore the confusion about the concept of the Hereafter and other issues gives rise to confusion about sexuality and hence the occurrence of this anarchy; From here covetousness and greed arose to push for the establishment of numerous industries built for the purpose of stirring up passions such as sexual tourism, the making of lewd films, the promotion of sexually gratifying instruments (VH: does he mean "dildo"?) and other things. The result is the destructions of the concept of family and its values and confusion arose about appropriate kinds of relationships between males and females to the point that we see families being formed from two males or two females. [VH: the guy *must* be a member of the Vlaams Belang].

In Hadith, the Prophet, peace and blessings be upon him, clarifies the gravity of this abomination by saying: “Allah curses the one who does the actions of the people of Lut” repeating it three times; and he said in another Hadith: “ If a man comes upon a man then they are both adulterers

Here, he considered homosexuality tantamount to adultery in relation to the Shari’ah punishments because it is an abomination on the one hand and the definition of adultery applies to it on the other hand. It has also been narrated from the Companions (may Allah be pleased with them) that this crime deserves severe punishment more than that of adultery to insure its deterrence and restraint. Verily, the punishment here is the burning of both homosexuals (the actor and acted upon) or stoning them with rocks till death because Allah Most High stoned the people of Lut after demolishing their village.

As for lesbians, the Prophet, peace and blessings be upon him, said about them: "If a woman comes upon a woman, they are both Adulteresses”. The scholars mentioned that it is incumbent on the authority to enact a reprimand on lesbians that is fitting to the crime committed.


You can also read:
How to Give Up Homosexuality
Homosexuality and Lesbianism: Sexual Perversions
Homosexuality: The Nature of Perversion

Allah Almighty knows best. [VH: Father too]


Some more uplifting Islam teachings can be found here.

He [Allah] also made it clear that marriage is done between a male and a female only. No same sex marriage even for those Muslims who commit major sins, such as fornication or adultery. See Noble Verses 24:3-5.
"For ye practise your lusts on men in preference to women: Ye are indeed a people transgressing beyond bounds. (The Noble Quran, 7:81)"
"Would ye really approach men in your lusts rather than women? Nay, ye are a people (grossly) ignorant! (The Noble Quran, 27:55)"
(More on the site).


Disclaimer
Normally there should be a disclaimer here. How the Christians did the same 500 years ago, the Crusades, burnt deviant "witches". How noble and enlighted Islam was in the Middle Ages, they kept the ancient Greek writings, they invented Algebra, they built the Alhambra in Granada, Spain, - while we were roasting Jeanne d'Arc on the BBQ.
And then the usual tolerance and antiracist crap of course. Not to mention that we shouldn't insult Islam. Ask Van Gogh or Salman Rushdie why.
Well what the heck? This is a free society, with free speech. We can insult and mock the Pope, we can insult and ridicule Jesus (The life of Brian, Monty Python).
Why not Islam? Its fake Qu'ran, its pedophile prophet Muhammad (he surely enjoyed f*cking the 9-year old Aisha when he was almost senile, his Viagra be praised). Isn't that a sexual perverversion (peace be upon him)?
What makes Islam and its backwards, discriminatory, obscurant teachings so special and immune in the West for satire and questioning?

Golshan (what a yucky site design) prologue:
"Islam is a religion of peace." This is what our politically-correct politicians tell us. The truth is that Islam is not a religion of peace. It is a religion of hate, terror and war--intolerance, inequality, violence, discrimination, superstition, fanaticism, and blind faith. Islam advocates killing non-Muslims, abuses the rights of minorities and women. Islam has expanded through Jihad (holy war) and the killing of nonbelievers and dissidents. Apostasy in Islam is the most serious crime, punishable by death. Muhammad was himself a fundamentalist, therefore fundamentalism cannot be separated from true Islam. Islam, which means "submission," demands its followers to submit their wills and thoughts to Muhammad and Allah, a deity that despises reason, democracy, freedom of thought and freedom of expression.

Allahû akbar, Allahû akbar You bet.


Links:
Islam's Stance on Homosexual Organizations
Allah washes whiter than Jahweh (in French, en français)
Convert to Islam and get a free B-Shirt (in French, en français)
You started it!
After all, women can't drive.
Peaceful and tolerant Islam. Yeah, right.
Will the real Qu'ran please stand up, please stand up?
Never underestimate the power of denial.
But there is hope: Merhaba (in Dutch and French)

Photo: (click to enlarge) The Kaaba in Mecca, with a special redecoration.

18:19 Gepost door VH | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-02-05

88 - Mindanao tales II: the true face of Islam in S.E.Asia


I was warned last week repeatedly about my upcoming stay in the Philippines by local friends. The Muslim separatist terrorists started their bombing attacks again, in what Islam seems to be best at, to kill innocent people. It's called the Valentine bombings, since it happened around February 14. "Abu Sayyaf leader Abu Solaiman called the bombings a Valentine’s Day "gift" to President Arroyo". Most is kept out of the media. The Philippines (not hit by the Tsunami) are afraid of a serious drop in the tourism industry, now that the chicken Westerners avoid the Tsunami countries, and the rise in tourism has been 30% the last 6 weeks.

We had 9/11, Madrid, they had Bali. But the Philippines are used to it. Don't enter a mall, a convenience store, a metro station, a bus, a bank, without a thorough body search by armored guards. It's part of the game and nobody objects. Not to mention airports, where you have to open your backpack and all your dirty linen searched as a routine. Some Muslims want to make and indepent state of the southern island of Mindanao, with a 40-60% Muslim population (don't believe the site). Not by popular vote, but by bombs.

How gallant, these followers of the pedophile prophet Muhammad. "In a second call to dzBB radio, Solaiman said: 'Our latest operations — planned and executed with precision by the gallant warriors of Islam — is our continuing response to the Philippine government’s atrocities committed against Muslims everywhere'." Did he mean Madrid, 9/11, or Iraq?

In Iligan City (Mindanao) three foreigners were kidnapped the last week, the crowded MSU IIT campus (Iligan City) is under siege by the Philippine Police and Army to protect the students (first source info). Nothing in the media.
The Muslim separatist terrorists bombed a bus in Davao City (Mindanao, consired "safe" and Catholic) with many killed, nothing in the media. The foreigners (especially the Americans) rushed to move out, queing at the Cagayan de Oro airport.
Marawi City (Mindanao, the lake has been my target for photos next April) seems to be closed off. It's a preponderant Muslim area. Iligan City (50% Muslims, don't believe the site) citizens are advised to stay home and to avoid crowded places like bus and ferry terminals. And they are scared. Nothing in the media. Oh yes: "A bombing killed at least 14 people and wounded 70 others Dec. 12 in General Santos, a bustling, predominantly Christian city of 500,000 people about 1,000 kilometers south of Manila."

The main business area in Makati (Metro Manila) with all the embassies and corporate headquarters has been bombed too (see photo), and that couldn't be kept out of the media of course. Too many journalists and foreigners around.
"Three bomb explosions in a span of one hour jolted a nation celebrating Valentine’s Day last night, killing at least seven people and wounding over a hundred others, military and police officials said.".

Last october, just before the beginning of the Ramadam, I had a serious incident with a Muslim group that entered the swimming pool in my beach resort near Iligan City. First of all I was summoned not to use the showers (even the male part) since the female college students were going to need it. What the heck, I was a paying guest, they just drove in. The swimming pool was clean, and no eating or dirty swimwear was allowed, as it should be.
At a certain point, a bunch of college girls eating ice cream (does the Qu'ran allow that?) with scarf, jeans and long-sleeved shirts just entered the pool like that. I objected. The male guard of the Muslim girls was quite pissed off and the girls made fun out of me, but anyway they retreated. The Filipino Christians (dhimmi's) in the pool told me privately I was totally right but it was not done in Mindanao, since Muslims consider they are above the law, they feel utterly superior, and Christians are an inferior race.

Well, the Muslim company went on laughing and mocking me, but they weren't too sure since I obvioulsy was a foreigner. A Christian Filipino, they would have beaten up right away. So I used my WMD, threw my swimsuit out and started swimming nude (that's clean!). After a while walking to my towel as Allah (His Name be praised) made me, slowly passing the Muslim bigots in scarf, jeans and long-sleeved shirt. That did it. The resort management rushed to me and told me I was in danger for a nightly Muslim raid. And I was assigned an armored guard in front of my hut (see photo) for the rest of my stay.

Come on, this isn't about racism as they make us believe in Eurabia. Muslim and Christian Filipino's are the same "race". This is about the superiority complex of Islam, that didn't catch the principles of free speech, freedom of religion, separation between Church and State yet.

In another incident in Iligan City, a scarfed and overdressed Muslim woman passed the queue in front of an ATM station. Just like that. Nobody objected. Well I just touched her shoulder and pulled her back in line, since it happened to be my turn to collect money. My friend was waiting me in the taxi, and he told me I was lucky I got away fast. The taxi driver nodded too, because it's not done to defy Muslims there. Not as a dhimmi anyway.

Gangs of luxurious SUV's and 4x4 travel the main roads. Muslim families. They always seem to travel in gangs. Where do they get the money from, in an island where unemployment is even much higher than in the rest of the Philippines? Beaches are scattered with squatting fishermen families. Do they have better jobs, do they run their businesses better?
Apparently not. The Sulu sea between Indonesia, Malaysia and Mindanao is a pirating and drug traders area, no coastal guards patrol there. As my spokemen said (and I didn't question them) Muslims are into the shabu, weed and drug trade. As a Muslim you can't use that stuff yourself, Allah (His Name be praised) told so. But of course, you can ruin the life and health of infidels and dhimmi's without any remorse. Non-Muslims are Untermenschen anyway.

And there is the issue of the SM shopping mall. SM is a large chain that has malls all over the Philippines. They own a large lot in Iligan City but till now they refused to build a mall there. "Security issues". I pressed my spokesmen to tell why. And the story is familiar, also in Europe. Alone, Muslim keep quiet. In a youth gang, they start harassing customers, and engage in street and mall crime. No Mall in Iligan City then. Take the bus to the Cagayan de Oro SM mall. Only 25% Muslims there. Two hours by bus, see bus hijacks.

Iligan City, the city of waterfalls. The famous Cristina Waterfalls (with pools and restaurants) is off-limit for foreigners. Muslim youth gangs took it over, see mall crime.
Well I talked to somebody that was in a bus hijack. Bus hijacking is a popular sport with Muslims that come down from the surrounding mountains. The bus is halted on a lonely stretch, passengers are searched, and they have to surrender all their belongings at gunpoint. Even wedding rings. That is, if your are non-Muslim. Muslims on the bus can keep everything. And bus robberies are not that uncommon on the Northern Mindanao roads. It's just kept out of the media. Who mentioned racism and intolerance here?

Of course there are decent Muslims in Mindanao, probably the large majority. They keep quiet, and isolate themselves in separate areas. Unlike the friendly Filipino's, they don't seek any contact. They request that roads around Mosks to be closed for traffic while they have their services, unlike Catholic churces. So their Mosks are mostly hidden, in waste areas. And of course they disapprove of bus hijackings and HFR (hijacks for ransom). After all, they are decent. But I have been told they shelter, hide and support the mountain Muslim gangs. The Islamic Ummah or omerta, you know. They are our people, right or wrong.

So go on, dear Muslim sweeties. Americans are scared of cockroaches, lizzards and street food stands. They think they'll die without airco and purified water and anything less than the Holiday Inn. And of Abu Sayyaf of course. "'We will find more ways and means to inflict more harm to your people’s lives and properties, and we will not stop unless we get justice for the countless Muslim lives and properties that you people have destroyed,' Solaiman said."

Well, I'm not American. I'm European, and Flemish. We've beaten the shit out of the French in 1302. Lizzards are cool in your nipa hut bedroom, they eat the cockroaches and they wish you sweet dreams. Airco sucks, fans are great and they keep the mosquito's away. I'm back. Very soon. In Iligan City. In the central Mindanao mountains. By bus. Going to Davao. See you there, Abu. And put your Islamic bombs where the sunlight doesn't shine. Can I please take a "piktshorre"? "'You can attribute this to us,' Solaiman said in a call to local radio 20 minutes before the Makati blast. 'There is one more to come'". See you there.

Links:
VALENTINE'S DAY BOMBING SPREE, ABU CLAIMS RESPONSIBILITY
Aussie bomb experts help probe Valentine’s Day blasts (Mindanews)
Valentine's Day blast kill 12. 3 in Makati, 4 in General Santos, and 5 in Davao (Manila Bulletin Online)
War on Terror (LibertyPost)
Blasts rock Metro, Mindanao (MSN News)
Iligan City by Wikipedia.
Mindanao by Wikipedia.
MILF by Wikipedia.
Abu Sayyaf (bearer of the sword) by Wikipedia.
Marawi City by Wikipedia.
Mindanao State University - Iligan Institute of Technology
Fear of Islamists Drives Growth of Far Right in Belgium
Muhammad the pedophile

Photo: (click to enlarge): Makati bombing on Valentine day, my guard near Iligan City, october 2004.

21:04 Gepost door VH | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

20-02-05

87 - We, the Politicians


"We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America."
The begin of the a remarcable document, the first truely liberal constitution in the world.
We the People. Neither God, nor the King as his representative are the foundation of the political authority and the state, but the People. A self-evident truth. It takes 4,609 words and 7 articles.

That was North-America and 1776-1787. And this is Europe 2005. The "old" continent started the whole idea in 1215 and in 1581 anyways.
Now we are going to have our own constitution too. It takes 59 articles and 54 more in the complementary "bill of rights". So many that they misnumbered some articles (p.48, title I) and apparently nobody noticed.
While the American Consitution only prescribes the way the People should be represented, and the State should neither prescribe how citizens pursue their happiness nor provide happiness (minimal state, [Nozick], read here), - the EUDC (European draft Constitution) regulates much more. Europe will make us "happy", whether we like it or not. Father State knows best. The European state will be a maximal state which provides us with total social security, shelters us, protects us from pollution, feeds us, formalizes trade unions and pressure groups (art 46.2), tells us what to think, and what's politcally correct, and makes solidarity compelling (see also here).
The EUDC document is so all-encompassing it becomes contradicory at some points. Art 57.1 (EU members can only be European countries) and the admission of Turkey? No discrimination allowed (art II-21-1 and II-23) except towards men, in favor of women?

The EU will have no straightforward democracy. Legislatory power is shared between the European Parliament and the Sovjet of Heads of State (art 22). A "Union of Soviet Socialist European Republics"? Yes, We the Politicians.

Now one might think a proposed Constitution like this, drafted and defended by politicians, should at least be approved by a popular vote. And indeed, half of the EU countries will organize a referendum about it. Not so in Belgium, in a story that sounds like another political vaudeville.

At the start of this soap, the right or liberal wing political parties were in favor, the left wingers (Father Stalin knows best) were opposed to a referendum. Fuzzy-logic Spirit used to be pro, but got scared after they suspected that the right wing Vlaams Belang might abuse the referendum in turning it into a referendum about the admission of Turkey into the EU in 2015.
Now this is really hilarious. First the politicians deny us, the people, to vote about a vital question like the admission of a non-European country as Turkey to the EU. Then, getting afraid another vital referendum might be abused by us, the people, they cancel a proposed referendum once more.
Yeah right, in the interest of true democracy, let's cancel all elections altogether. We the Politicians know best what's good for the people. In a well-organized democracy, we the common plebs, should better not be allowed to vote at all. Period.

Belgium is a peacefull country that merely produces delicious chocolates and we don't have coups d'état here. But we do have coups de toilette.

And that is another hilarious detail on how them the politicians protect democracy from us the people when it comes to a referdum on the EUDC.
A few years ago, Green Party representative Magda Aelvoet was unable to cope with the divide between her party and the government coalition they participated in. The issue was about the export license of chocolates to the peaceful monarchy of Nepal. Magda got this sudden urge to pee when the voting moment was near. Well, a leader of a Green Party shouldn't resist a call from Nature anyway. So the proposal was voted while she had a comforting seat in the restroom. Very convenient. What do Belgians have with pee? See here and here and here.

So when it came to vote about the EUDC last week, Fuzzy Spirit representative Geert Lambert (elected on a pro-referendum program) made a gracious retreat towards the restroom, in the Grand Belgian Tradition. The referundum proposal was rejected 8 to 9 votes. The complete story (in Dutch) is here.

We the Pee.

Photo: (click to enlarge). We the pee.

17:29 Gepost door VH | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

16-02-05

86 - Qui custodiet ipsos custodes? Ad-Aware, Ad-Unaware, Ad-Ignore, Ad-Bribed?


(Wie bewaakt de bewakers zèlf?)
Ad-aware is in zijn gratis-thuisversie een instrument dat door velen wordt gebruikt om spyware en adware van hun PC te houden.
Dit zijn in het kort stukjes software die op de PC worden geladen bij het bladeren door opzettelijk "geïnfecteerde" websites zonder dat de gebruiker het weet. Soms gaat het gewoon om eenvoudige "third party cookies" (die je surfgedrag registeren en later terugrapporteren naar de "eigenaar" van het cookie, zie hier en hier om te voorkomen), vaak ook om ergere dingen als malware en hijackware.
Die veranderen o.a. je Internet-verkenner opties, installeren toolbars en plug-ins, verbinden je met ongewenste websites, bellen buiten je medeweten peperdure 1-900 (vaak porno) nummers op.

Eric L. Howes is een befaamd Spyware Warrior. Hij publiceert o.a. een lijst van onbetrouwbare anti-spyware anti-adware programma's hier.
Howes heeft heel onlangs ontdekt dat befaamde anti-adware programma's zoals Ad-aware en PestPatrol de detectie en verwijdering van de spyware WhenU hebben gestaakt. Erger nog, bepaalde anti-spyware fabrikanten spelen onder één hoedje met sommige spyware-fabrikanten. Het hele verhaal vind je op Tweakers.net. Enkele uittreksels:

"Een opmerkzame tweaker merkte op dat er enkele vreemde zaken aan de hand zijn met verschillende antispywareprogramma's. Twee populaire antispywaretools, met name Pest Patrol en Ad-Aware, blijken namelijk de spyware van WhenU niet langer te detecteren. WhenU is een softwarebedrijf dat verschillende tools verspreidt die voorzien zijn van advertentieprogramma's. Deze applicaties werden al geruime tijd gedetecteerd en succesvol verwijderd door programma's als Lavasofts Ad-Aware, maar sinds kort is dat niet meer het geval. In de update-aankondigingen van het bedrijf wordt echter geen melding gemaakt van het verwijderen van de WhenU-software uit de malware-definities."

"Bovendien biedt Aluria samen met WhenU een antispywareprogramma aan, UControl genoemd, dat voorzien is van adware die door WhenU aangeleverd werd. Het is volgens de in spywarekringen niet geheel onbekende Eric L. Howes, de ontdekker van dit alles en een onafhankelijke antispyware-expert, op zijn minst opvallend te noemen dat een partner van de adwarefabrikant plots WhenU-detectie inbouwt net nu deze uit concurrenten Ad-Aware en Pest Patrol zonder duidelijke reden verdwenen is. Op zijn vraag om uitleg aan Lavasoft kreeg Howes nog geen reactie."

"In een eerste reactie heeft Lavasoft laten weten dat WhenU inderdaad verwijderd werd uit de definities omdat de software slechts twee TAC-punten (Threat Assessment Chart) zou scoren, terwijl een minimum van drie punten vereist is om in de detectiemechanismen opgenomen te worden. Waarom er van deze verwijdering geen melding werd gemaakt, blijft echter onduidelijk."

Op de support site van Ad-aware is dit topic aanvankelijk verwijderd geweest door Ad-aware, later teruggeplaatst met een officiële uitleg die kant noch wal raakt.
Zie ook het Tweakers.net forum.

Er is niks tegen eerlijke en open-vizier advertenties op sites. Vele sites betalen (een deel van) hun bandbreedte met advertentie-inkomsten. VH maakt er een gewoonte van om bij goede sites (zoals lvb.net) op advertentie-banners te klikken, en zo mogelijk bvb. Amazon bestellingen te doen via deze banners.
Maar junkware? Nee bedankt. En ja, van een anti-spyware programma mag men wel verwachten dat het alle spy- ad- junk- en malware verwijdert. We hebben er als gebruiker niet om gevraagd, het vertraagt ons systeem, het neemt plaats in, het brengt onze privacy in gevaar, het is hinderlijk, het gebeurt zonder ons medeweten en zonder onze instemming, dus moeten we het gewoon niet.

Ad-aware? Nein, danke.

WhenU, we don't need your shit.

(met dank aan Patrick voor het aanbrengen van dit item).

Foto ("klik om te vergroten") Ad-aware? Money-aware? WhenU-ware?

16:40 Gepost door VH | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

85 - Photoshop freewheeling


Deze link gevonden. Je kan er via de Google images een thumbnail achtergrond mee maken, uitgaande van een keyword. Voeg "Lenin" in, en "Stalin" en "CheGuevera", bewaar het resultaat, en meng wat met Photoshop.
De header van een bevriende website doet de rest. Leuk. Systeem Blokwatch. Lap wat foto's bij mekaar, doe hetzelfde met je berichten, en denk dan dat je een relevante boodschap overbrengt. Quod non.

Foto ("klik om te vergroten") Photoshop fun.

06:34 Gepost door VH | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-02-05

84 - Mindanao


VH zal de komende maanden deze weblog geregeld proberen bij te werken vanuit Z.O.Azië. Penibel, want her en der vanuit boere-webcafés. May the laptop be with you, always. Wat leert Lonely Planet ons over Mindanao?

"Travellers are advised to avoid travelling to most of Mindanao, an island in the southern Philippines, especially the Zamboanga peninsula, Basilan, Tawi-Tawi and the Sulu archipelago, where ethnic and religious animosities fuel ongoing violence. Boat safety is also a concern throughout the country."

Yeah right. VH's advisory voor New York citytrippers:

"Travellers are advised to avoid travelling to most of New York City, a city on the east coast of the USA, especially the Bronx area, where ethnic and religious animosities fuel ongoing violence. Subway safety is also a concern throughout the country."

Meer leuks over Mindanao:
"Abu Sayyaf, a Muslim extremist group, is responsible for bombings, kidnappings and murders targeting foreigners, including tourists. They operate principally on Mindanao, but have also claimed responsibility for bombings further north. The other major issue to be aware of is boat safety. The Philippines archipelago is serviced by a flotilla of ferries, some of them little more than rickety tubs that are often overcrowded and under-serviced. There are 100 ferry accidents a year in the Philippines, many of them causing a high number of fatalities."

Foto: (klikken om te vergroten) Namiddag-onweer boven Mindanao (Zuidelijke Filipijnen) ter hoogte van Balingoan (prov. Misamis Oriental), vanuit de ferry naar Camiguin. Hij is die keer niet gezonken.

14:12 Gepost door VH | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

83 - 300,000


"2004 - A Tsunami hits most countries around the Indian Ocean, effectively killing 300,000. The largest non-human cataclysm this century." (21-th century overview, posted december 30-th here).
Today, Valentine's day, this number has been reached.

A Lonely Planet overview:

As the closest land mass to the epicenter of the Indian Ocean earthquake on 26 December 2004, the Indonesian province of Aceh bore the brunt of the tsunami that followed. The UN has described damage to Aceh and parts of Northern Sumatra as 'truly staggering' in scale with mortality rates topping 75% of population and 100% of houses destroyed in some areas.

The number of dead stands at close to 229,000, with 1,000 bodies per day being recovered in Aceh, five weeks after the tsunami. This includes those reported as missing presumed dead, along with unidentified bodies.

Unlike other affected countries, the UN says Indonesia is the only affected country where the aid response is still in the initial emergency and recovery phase. Some areas within the province and outlying islands are yet to be accessed due to the sheer build up of debris across access roads and aircraft landing areas. Damage includes: 1.3 million homes and buildings; 8 ports and 4 fuel depots; 85% of the water and 92% of the sanitation system; and 120 km of roads and 18 bridges. Aceh is closed to tourism and permits are needed for anyone entering the area.

In Aceh, over one million people in 14 of 21 districts were affected. Of those, 220,000 are dead or missing and 800,000 displaced. Over 21,000 houses have been destroyed. The situation in many temporary camps has been described as critical, with fresh water, nutritious food and prevention of disease the most immediate priorities. Construction of houses, provision of schooling and return of the population to employment and income generation are all being tackled by local and federal governments.

Hundreds of thousands of people in refugee camps are at risk due to poor conditions. There continue to be reports of diarrhea, malaria, measles, pneumonia and skin infections, but no abnormal disease outbreaks. According to UN sources, the measles vaccination campaign following an outbreak in January reached a total 65,343 children (about 54.9 per cent of the targeted population) - primarily children located in camps.

Photo: (click to enlarge) Fishermens children in their "bathroom" near sunset on a S-E Asian beach.

13:54 Gepost door VH | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-02-05

82 - Ugly yucky wanking cockroaches! Domme trien! Haha...!


About some Belgian webloggers:
"Man, these mp3 fiends are like cockroaches, you stamp one dead beneath your boot and the goo is full of eggs that turn into newly hatched filthy stinking ugly [VH] yucky [DOF] cockroaches [LVB]. No matter, these boots were made for stomping out cockroaches haha fooled you. Fuck Nancy Sinatra,..."

About another one:
"Happyness is a demolishing a sixpack of lager while sending threathening emails to young (and some not so young) punks who think it's fun to link to mp3 directories. Well let me tell you, my soon to be finding out being thoroughly buggered without lubrication may be preferable to getting on the wrong side of the mighty IFPI friends, you'll find out that... wait a moment. Dang, syntax never was my game. Looks like I'm not the only one: 'Post werd verwijderd', gij dwaze triene! [My Fer Lady] (Dutch for 'you stupid bitch')"

And about one that posts about the foul language used in these citations:
"And we have our first request for a special song from 'de polle' [Polskaya] - does your mother know you're up so late, wanker?- 'Don't need a gun to blow your mind', haha!"

Hahaha indeed. Who is this guy that puts this kind of mediocre stuff on the Net? (at least he was right about his syntax) It's too badly written and just too pointlessly insulting to be Howard Stern.
Is it a cyberpunk posting anonymously cybergrafitti on some unmoderated webforum? A drunk (well, he loves sixpacks of lagers anway) who got unintentionally hold of the PC of his parol officer? Or some sado sex-pervert with wild fantasies of having intercourse with Nancy Sinatra, thinking webloggers that post late at night must be wanking, threathens to do it with my fer lady without lubrication, obviously gets an orgasm of "stamp one dead" ... "while sending threathening emails to young (and some not so young) punks"?

No. Hahaha. This is the chief guy of the IFPI-Belgium, the local branch of IFPI, representing the recording industry worldwide. And his name is Marcel Heymans.
Marcel recently started a weblog. The site is hilarious, and we would expect this to be a fake Marcel, but it's still there, and nobody could be as mean as the real Marcel.
Well, he removed some of the most foul-mouthed posts yesterday, the "bitch" (domme triene) (amongst others) is gone, but of course VH kept the page.
Wonder what his US-based bosses would say about his language and his approach, corporate America is quite conservative, "decent" and "nice", something Marcel can't be accused of.

But of course, all evil things have a good side too. Marcel posts copyrighted lyrics of 70'ies songs here. And since he is the legal copyrightowner, it must be "legal" to link to him.
And as a special dedication to Marcel, here some exciting links to very usefull software - in case you want to exchange some non-copyrighted material. Don't use it to offer or download illegal material! Of course. Here also a link to a site that offers knives. Use them to cut flowers or food stuff, not to hurt anybody. Got it, Marcel? ;-)

Links:
E-Donkey
Kazaa
Soulseek
BitTorrent

Photo (click to enlarge): he certainly needs a yucky splash screen for his weblog.

01:49 Gepost door VH | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

09-02-05

81 - Who wants to copy forever?


With due affection for the Hound of Flandria and Flanders Most Liberal "Story" found the inimitable EOD.com.

An unreferecend link is the EOD.COM Media Archive! (It's not piracy, it's sharing.) A clip of "Jon Stewart on Crossfire", have a taste of the Big Divide in the USA.
And for all fans of Queen and Eminem, a superior parody on both, and on the Internet copyright paradigm: The Kleptones A Night At The Hip Hopera. Legal? Download while it lasts.

Interesting legal question. As the IFPI declared, paper media can link to illegal MP3-sites, weblogs can't (see LVBlog). Does that mean direct linking, or links to links to links, like this? And what about Google?

Links to legal music:
Podsafe Music A free song per day keeps the IFPI away
Apple iTunes Select from more than one million tracks from all four major and more than 600 leading independent labels. Enjoy free 30-second previews of all songs. Find hundreds of exclusive and pre-release tracks and many rare, out-of-print albums.

Photo: The Kleptones, A Night At The Hiphopera. © The Kleptones.

Post-scriptum. Downloading Kleptones material is perfectly legal. On their official website, they offer a public download section for "A Night In The Hipopera". They are just too gratefull mirror sites like EOD.com took the bandwidth burden off their shoulders. As such, all links mentioned here are perfectly legal, clear to erybody. Except to people with more booths than brains, that are gullible enough to believe hoaxes.

15:22 Gepost door VH | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-02-05

80 - "Onverwijld"


(over de splitsing van het kies- en gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - BHV)
"In een antwoord op een actuele vraag van Joris Van Hauthem in het Vlaams Parlement over het dossier van de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde heeft minister-president Yves Leterme zijn kartelgenoten Jo Van Deurzen en Bart De Wever op een ongeziene manier teruggefloten. [...] De uitspraken van de voorzitters van de meerderheidspartijen CD&V en N-VA binden de Vlaamse Regering geenszins."
Zie hier voor het volledig bericht.

"De splitsing van BHV moet onverwijld worden doorgevoerd" ­ (najaar 2004).

Ten dien einde werd met hoogdringendheid een wetgevend initiatief genomen in de Kamer. Parallel werd een commissie opgericht die de modaliteiten rond de onmiddellijke splitsing van BHV snel en afdoend moest onderzoeken.

Dit zou heel snel in zijn werk gaan, niet meer dan 4 weken en het zou rond zijn. Elio deed er nog een bliksemsnel schepje bovenop. 4=6 zei hij, daarbij de prachtige scores van het Waals wiskunde-onderwijs in de PISA-studie nog eens sierlijk onderlijnend.

Niet gedraald, onverwijld is immers overwijld. Zonder verwijl dus werd naar de biechtstoel gegrepen, een baanbrekende innovatie in ons politiek instrumentarium dat net zoals ons Gerecht uitblinkt in pure flitsende snelheid. Met slechts 8 jaar gerechtelijke achterstand staat België immers aan de top.

Opzij opzij opzij, maak plaats maak plaats maak plaats, we hebben ongelofelijke haast. Slakken als Bart De Wever die onverwijld gewoon "onverwijld" noemen dienden drastisch op een zijspoor te worden gezet. Er moeten hier immers spijkers met koppen geslagen worden en wel snel. Ten dien einde werd met spoed een commissie opgericht (alweer volgens de speeboatprocedure) die de semantiek en historische achtergronden van het begrip "snelheid" in de Westerse filosofie van Aristoteles tot Wittgenstein moest nagaan. Grondig moet hier voor één keer dan maar synoniem zijn met doortastend en vlug.

Ondertussen lonkt het voorjaar van 2005, de dagen beginnen al serieus te lengen. We varen nog steeds vooruit op topsnelheid, de commissies en biechtstoelen rijzen op 't allen kant, en dat in een razendsnel tempo. Zoveel en zo rap dat ze over mekaars voeten struykelen. Onverwijld dient daarom een stroomlijn- en synchronisatieforum te worden opgezet zodat zeker geen tijd verloren gaat met vertragende wetgevende initiatieven die BHV domweg direkt willen splitsen. Het doel verdwijnt steeds sneller en sneller achter de horizon in een nooit gezien aura van flitsende reflectie en besluitvorming. Na een snelbelgwet valt tegen 2020 zéker een snelsplitswet te verwachten.

Foto: Warsplit-8 - Warp 8 bij het splitsen van BHV.

23:40 Gepost door VH | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |