02-03-05

94 (D) - So, you want to be a Cybercop?!

Nadat Librarian het aan de stok kreeg met de auteursorganisatie IFPI, notabene wegens het zèlf illegaal aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal (Nelly Furtado), is hij nu in het andere uiterste vervallen. Zoals de Heilige Augustinus dus, die zijn heel jong leven hoerde en boerde, maar zich op latere leeftijd (Viagra bestond nog niet) tot het kuise heilige leven bekeerde.

So, you want to be a Librarian?! Lees hier:

"Indien u binnen een termijn van 7 kalenderdagen niet hebt laten weten dat de op uw blog aangeboden reproducties van werken werden geplaatst met de toestemming van de rechthebbenden, ga ik ervan uit dat de plaatsing onrechtmatig en dus ongeoorloofd is. Voor wat betreft de weblogs die bij Skynet worden gehost, zal ik dan een beroep doen op mijn burgerzin en uw weblog bij Skynet via het daarvoor bestemde formulier melden als “een ongeoorloofde blog”. Het is dan de opdracht van Skynet om wel of niet de rechtmatigheid van uw blog te onderzoeken en wel of niet de gepaste maatregelen te nemen."

Gasp. Burgerzin, newspeak voor de Stasi? Wordt de Librarian het hoofd van het nieuwe Centrum voor Correcte Links en Plagiaatbestrijding? Of gaat het om een truuk om zijn eigen (links-referrers-) populariteit in de Vlaamse incestueuze webloggerswereld op te drijven met een stunt?


Disclaimer:
Het materiaal (tekst, foto's, klank, video) dat op deze site wordt aangeboden is origineel. Dit materiaal wordt expliciet in het publiek domein geplaatst, hoewel bronvermelding wordt geapprecieerd doch niet noodzakelijk is. Nochtans blijft het auteursrecht van kracht, dat betekent dat dit materiaal niet ten gelde mag worden gemaakt, met uitzondering van afgeleide werken.
Indien ander materiaal wordt aangeboden geldt het citaatrecht, satire- of persiflagerecht, waarbij zoveel mogelijk de bron wordt vermeld, tenzij dit duidelijk is door de aard van het materiaal zèlf. Het citaatrecht geldt ook voor afgeleide werken bij fotomontages.
Indien u, ondanks al mijn voorzorgen en tegen mijn bedoelingen in, toch meent de rechten te bezitten op één of ander werk op deze site, gelieve dit dan per eenvoudige email ter kennis te brengen, met vermelding van het aangevochten materiaal en het bewijs van uw rechten.
Voor de sites in hyperlink wordt geen verantwoordelijkheid genomen, omdat het materieel onmogelijk is de auteursrechtelijke status van al het daar aangeboden materiaal na te gaan. Nochthans werden de hyperlinks gekozen op grond van relevantie, niet op grond van de voorkennis dat er aldaar auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt aangeboden, noch met de bedoeling naar sites te linken die dergelijk beschermd materiaal hoofdzakelijk aanbieden of op hun beurt linken.
Indien u meent dat uw rechten worden geschonden door bepaalde hyperlinks op deze site, gelieve dit dan per eenvoudige email ter kennis te brengen, met vermelding van de aangevochten links en het bewijs van uw rechten.
Uitzonderingsclausule: wat betreft origineel materiaal en afgeleide werken blijft het uitsluitend auteursrecht volledig van kracht voor Librarian. Per overgenomen letterteken of pixel wordt van Librarian een bedrag gevraagd van 1,000 Euro. Bij betwistingen met Librarian dient deze zich uitsluitend en binnen de drie kalenderdagen te wenden tot het Provincial Court in Tagbilaran, Bohol, Filippijnen, waarbij alle documenten door een beëidigde vertaler in het Cebuano moeten zijn vertaald. Dit bericht geldt als enige kennisgeving voor Librarian.

Links: Librarian, Dof, Forret, Clopin, Polskaya.


Naschrift:

Librarian: Mag ik je ondertussen zonder ironie en met aandrang vragen om mijn foto van je blog te willen verwijderen. Ik beroep met daarvoor op de wet en meer bepaald op artikel 10 van de 'Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten':
"De auteur of de eigenaar van een portret dan wel enige andere persoon die een portret bezit of voorhanden heeft, heeft niet het recht het te reproduceren of aan het publiek mede te delen zonder toestemming van de geportretteerde of, gedurende twintig jaar na diens overlijden, zonder toestemming van zijn rechtverkrijgenden."

VH: Geachte,
Hierbij heb ik kennisgenomen van uw beroep op het portretrecht. Helaas kan ik hier niet op ingaan omdat ik beroep doe op het persiflagerecht of citaatrecht. Bovendien hebt u zich, door het duidelijk en publiek aanbieden van uw foto op een populaire site gekwalificeerd als "publiek persoon", waarvoor het portretrecht niet opgaat.
Omdat elke betwisting te vermijden zal het portret dermate worden gewijzigd dat het duidelijk een persiflage is.

06:54 Gepost door VH | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Bedankt... ... voor het vermelden van de uitzonderingsclausule. Ik zal me daar consciëntieus aan houden.

Mag ik je ondertussen zonder ironie en met aandrang vragen om mijn foto van je blog te willen verwijderen. Ik beroep met daarvoor op de wet en meer bepaald op artikel 10 van de 'Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten':

"De auteur of de eigenaar van een portret dan wel enige andere persoon die een portret bezit of voorhanden heeft, heeft
niet het recht het te reproduceren of aan het publiek mede te delen zonder toestemming van de geportretteerde of,
gedurende twintig jaar na diens overlijden, zonder toestemming van zijn rechtverkrijgenden."

Gepost door: Librarian | 02-03-05

foto "Mag ik je ondertussen zonder ironie en met aandrang vragen om mijn foto van je blog te willen verwijderen."

Dus u geeft toe dat dat uw foto is Librarian? Oeioeioeioei........

Gepost door: The Outlaw Michael Cosyns | 02-03-05

Foto? @Michael:
Het is moeilijk na te gaan of de foto op de site van Librarian inderdaad zijn eigen foto is. Het Net zit vol loopholes. Hopelijk wou Librarian dit met een nogal absurde en wrange actie illustreren. Als hij het meent (wat ik niet hoop) dan... it must feel very lonely being him. Ondertussen draait de wereld verder en Librarian staat aan de top in BLogium. Als dat al niet de bedoeling was ;-)

Gepost door: VH | 03-03-05

De commentaren zijn gesloten.